Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | March 19, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

От 2 септември ДФЗ приема заявления по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

От 2 септември ДФЗ приема заявления по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020
Petya Dimitrova

Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Заявления за кандидатстване ще се приемат от 2 септември до 3 октомври 2016 г. в областните дирекции на Фонд „Земеделие“.

Общият бюджет на подмярката е 341 млн. евро.

Допустимите дейности, за които общините ще могат да кандидатстват, са свързани със строителство, реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища, улици, тротоари и съоръжения прилежащи към тях, както и изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места с под 2 000 еквивалент жители, попадащи в селските райони.

Общините ще могат да получат финансова помощ по подмярката и за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на: социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни; обекти, свързани с културния живот в населено място; общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони - детски градини и основни или средни училища, финансирани от бюджета й.

 

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.