Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | May 20, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Преките чуждестранни инвестиции се увеличават до над 826 млн. евро през септември

Преките чуждестранни инвестиции се увеличават до над 826 млн. евро през септември
Miglena Ivanova

Преките чуждестранни инвестиции за периода януари – септември достигат 826,4 млн. евро. Това е с 2,2% повече спрямо същия период на миналата година, показват данни на Българската народна банка (БНБ).

През септември преките чуждестранни инвестиции възлизат на малко под 120 млн. евро, сочат още данните.

За периода дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 13,2 млн. евро. Той е по-нисък със 148,3 млн. евро от дяловия капитал за същия период на миналата година, който беше на плюс със 135,1 млн. евро.

Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 5,4 млн. евро, при 15,6 млн. евро в периода януари – септември 2017 г.

По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия (2,8 млн. евро), Украйна (0,7 млн. евро) и Германия (0,6 млн. евро).

Предварителните данни показват, че нетният поток по статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителен и възлиза на 192,9 млн. евро, като преди година също имаше положителна стойност от 28,5 млн. евро.

От януари до септември нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) възлиза на 646,7 млн. евро, при 645 млн. евро за същия период на миналата година. Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната са от холандци (725,5 млн. евро), германци (90,4 млн. евро) и белгийци (82,7 млн. евро).

Нетният поток на преките инвестиции в чужбина за първите девет месеца на тази година е положителен и възлиза на 303,7 млн. евро, като преди година също имаше положителна стойност от 286,8 млн. евро. През септември той възлиза на 31,1 млн. евро, при 67,6 млн. евро за септември 2017 г.

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.