Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | March 20, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Бюджетният излишък към края на март е 605,7 млн. лева

Бюджетният излишък към края на март е 605,7 млн. лева
Miglena Ivanova

Бюджетният излишък към края на март се изчислява на 605,7 млн. лева, показват предварителните оценки на Министерството на финансите.

Приходите и помощите по консолидираната фискална програма (КФП) се очаква да приближат 2,24 млрд. лева. Спрямо края на март 2017 г. има ръст от 400,9 млн. лева, който се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 636,7 млн. лева.

Разходите се очаква да възлязат на над 8,6 млрд. лева спрямо 7,78 млрд. лева година по-рано. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средствата от Европейския съюз (ЕС).

Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври), по-високите разходи за персонал, основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование и други.

Вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към края на март, е в размер на 308,2 млн. лева.

Окончателните данни на Министерството на финансите към края на февруари показват, че бюджетният излишък достига 752,3 млн. лева. Той се формира от излишък по националния бюджет в размер на 980,9 млн. лева и дефицит по европейските средства в размер на 228,7 млн. лева.

Основните фактори за формиране превишението на приходите над разходите към месец февруари са добрите параметри по изпълнението на данъчните и осигурителните приходи по националния бюджет, посочват от ведомството.

Постъпилите приходи и помощи към края на февруари са в размер на над 6,2 млрд. лева, като нарастват със 729 млн. лева на годишна база.

От тях данъчните постъпления възлизат на над 5,38 млрд. лева, като нарастват с 14% (659,9 млн. лева). Приходите от преки данъци възлизат на 714 млн. лева, което е ръст от 162,7 млн. лева или 29,5%.

Приходите от косвени данъци са малко над 3 млрд. лева, което е с 10% повече спрямо края на февруари 2017 г., а от ДДС са почти 2,1 млрд. лева или с 11% повече на годишна база.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски възлизат на над 1,45 млрд. лева или с 16% над отчетеното година по-рано. Неданъчните приходи са малко над 795 млн. лева, а приходите от помощи – 36,2 млн. лева.

Разходите към края на февруари възлизат на 5,46 млрд. лева спрямо 4,9 млрд. лева година по-рано. Ръстът им финансовото министерство обяснява с по-високия размер на социалните плащания, свързан с базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия (от юли и октомври), по-високи разходи за персонал (основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование) и нарастването на капиталовите разходи (основно по сметките за средства от ЕС).

Нелихвените разходи са 5,134 млрд. лева, а вноската в бюджета на ЕС е 220,1 млн. лева.

Фискалният резерв към края на февруари възлиза на 10,7 млрд. лева.

Тагове

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.