Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | May 31, 2020

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Бюджетният излишък достига почти 2,7 млрд. лева към края на април

Бюджетният излишък достига почти 2,7 млрд. лева към края на април

Министерството на финансите очаква бюджетният излишък да достигне почти 2,7 млрд. лева на касова основа към края на април, съобщават от пресслужбата на ведомството. Това представлява 2,3% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП).

Месец април традиционно се характеризира с превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма КФП поради спецификата на данъчния календар. За подобрението на бюджетното салдо през месеца допринасят и възстановените суми от ЕК в частта на помощите, поясняват от ведомството.

Приходите и помощите в хазната възлизат на малко над 15,1 млрд. лева към края на април. Това е 34,5% от годишния разчет. Спрямо април 2018 г. приходите по КФП нарастват с 2,1 млрд. лева.

Разходите се оценяват на 12,434 млрд. лева или 28% от годишния разчет.

Вноската на България в бюджета на ЕС достига 536,6 млн. лева.

Окончателните данни за март показват, че излишъкът в бюджета е в размер на 1,806 млрд. лева. Той се формира от излишък по националния бюджет в размер на 1,66 млрд. лева и излишък по европейските средства в размер на 144,1 млн. лева.

Приходите и помощите към края на третия месец от годината са в размер на 10,857 млрд. лева.

От тях данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, са 8,520 млрд. лева или почти 25% от планираното за годината. Приходите от преки данъци са в размер на 1,445 млрд. лева, а от косвени – почти 4,29 млрд. лева. Постъпленията от ДДС възлизат на над 2,9 млн. лева, от акцизи – 1,27 млн. лева, и от мита – 59 млн. лева.

Постъпленията от други данъци са в размер на 333,4 млн. лева.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски възлизат на 2,454 млрд. лева.

Неданъчните приходи са 1,775 млн. лева.

Разходите през март възлизат на общо малко над 9 млрд. лева. От тях нелихвените разходи са почти 8,209 млрд. лева, а лихвените плащания – 376,1 млн. лева.

Вноската на България в бюджета на ЕС е в размер на 466,1 млн. лева.

Фискалният резерв е в размер на 10,33 млрд. лева.

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.