Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | March 20, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Регистрираната безработица се понижава до 7% през февруари

Регистрираната безработица се понижава до 7% през февруари
Miglena Ivanova

Равнището на регистрираната безработица през февруари се понижава до 7% - с 0.2 процентни пункта спрямо януари 2018 г. и 1.2 процентни пункта на годишна база, показват данните на Агенцията по заетостта.

Броят на регистрираните безработни през втория месец на годината достига общо 230 611 лица, което представлява намаление от 2.8% спрямо януари и 14.5% в сравнение с февруари 2017 г., сочат още данните на Агенцията.

Новорегистрираните безработни през февруари са 20 260 лица. От тях 839 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи и не са търсили работа. От началото на годината медиаторите и техните партньори са активирали 12 597 лица.

Февруарските данни сочат, че на работа са постъпили 18 145 лица. Значителен е делът на устроените в реалната икономика – над 86.0% от общо постъпилите на работа. В резултат на изпълнение на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните, през месеца в субсидирана заетост са включени общо 2 437 лица, в т.ч. 1 336 по схеми на ОП РЧР, 1 038 лица по програми и 63 по мерки.

На първичния пазар са заявени 16 071 работни места. Над 2/3 от местата са заявени от частния сектор (80.6%). Най-голям е делът на заявените свободни работни места на първичния пазар от сферата на следните икономически дейности: 27.4% от преработващата промишленост, 19.1% от хотелиерството и ресторантьорството, 13.7% от търговията, 5.9% от транспорта, складирането и пощите, 5.5% от държавното управление и други.

По групи професии (съобразно структурата на НКПД – 2011), през февруари най-търсени са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; продавачи; водачи на МПС и подвижни съоръжения; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; персонал, полагащ грижи за хората; помощен административен персонал по обслужване на клиенти и други.

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.