Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | April 25, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Кои са тенденциите, които преобразяват банковите услуги?

Кои са тенденциите, които преобразяват банковите услуги?
Miglena Ivanova

Пет тенденции изцяло преобразяват банковите услуги на бъдещето.

Това са:

1. Engagement banking – добавянето на банкови услуги към ежедневните услуги, които гражданите и бизнеса ползват

2. Platform banking – осигуряване на гъвкави и евтини банкови платформи и процеси за компании, които предлагат финансови услуги на крайни потребители

3. Technology banking – значително преобразуване на оперативните процеси на банките чрез използване на нови технологии, предимно чрез изкуствен интелект

4. Social banking – подкрепа на икономически инициативи за включване на хората в икономиката на споделянето чрез използване на блокчейн

5. Inclusive banking – осигуряване на финансови услуги за слоеве на обществото, които досега са нямали достъп до тях.

Това се посочва в доклада на Fujitsu „Global Digital Transformation Survey Report 2018“.

Компанията идентифицира нови бизнес модели и възможности за развитие и представя визия за бъдещето на банковите услуги, основана на анализ на успешни приложения на последни технологии, както при установени банки, така и при нови за индустрията компании, като анализира успешни приложения на последни технологии, както при установени банки, така и при нови за индустрията компании.

Според анализа няколко са отличаващите се тенденции в сектора: освен, че финансовата индустрия е най-активна при преминаването към дигитални технологии като около 90% от компаниите за финансови услуги, участвали в проучването, вече са започнали дигитални трансформации и при около 30% от проектите в тези компании вече има постигнати резултати, все по-ясна е тенденцията за навлизане в сектора на банковите услуги на компании от други сектори на икономиката – от технологични стартъпи и търговци на дребно до телекомуникационни компании.

Всички те създават услуги, които досега са предлагани от банките, с цел да осигурят по-висока стойност за клиентите си.

Докладът освен това идентифицира формите на трансформация на банковия бизнес, която при традиционните банки дава възможност за използване на дигиталните технологии за преобразуване на техния бизнес модел. Според Fujitsu, тази трансформация ще приеме някоя от следните три форми:

1. Бизнес модел при който банките, без да променят радикално настоящия си бизнес, използват дигитални технологии за да подобрят изживяването на клиентите си, усещането им за стойност и тяхното удобство чрез предоставянето на по-ефикасни и качествени услуги

2. Бизнес модел, основан на управлението на оперативни процеси и функционалности, които са критични за осигуряването на платформа за банкови услуги чрез API

3. Бизнес модел, специализиран в предоставянето на услуги в директен контакт с клиентите чрез използването на дигитални канали и банкови клонове, но чрез закупуването на функционалност и банкова платформа, предоставени от други банки

А за навлизащите в сектора нови компании ще бъдат необходими нови гъвкави стратегии за предлагане на специфични банкови услуги, основани на силните страни на компанията, но чрез използване на платформи, предоставяни от други банки.

За да подпомага различните бизнес модели на банките, Fujitsu предлага платформа за банкиране и инвестира в развитието на основните технологии като AI, IoT и блокчейн.

Проучването Fujitsu Global Digital Transformation Survey Report 2018 е проведено сред 1 535 бизнес лидери от различни сектори на икономиката в 16 държави. Проучването и издадения на негова основа отчет имат за цел да дадат ясен поглед върху стратегиите за дигитална трансформация в частен и публичен сектори и по-конкретно – да демонстрират как са прилагани дигиталните технологии, срещаните предизвикателства при прилагането им и очакваните и постигани в резултат на тяхното използвани бизнес резултати.

Тагове

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.