Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | August 4, 2020

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Печалбата на „Адванс Терафонд” АДСИЦ нараства, загубата на „Агрия Груп Холдинг” АД намалява

Печалбата на „Адванс Терафонд” АДСИЦ нараства, загубата на „Агрия Груп Холдинг” АД намалява

Излязоха отчетите на публичните дружества за първото полугодие.  Печалбата на „Адванс Терафонд” АДСИЦ нараства с 53.3% до 3.002 млн. лв. през първите шест месеца от годината спрямо 1.958 млн. лв. година по-рано. 
Към края на юни 2016 г. активите на дружеството възлизат на 231.664 млн. лв. спрямо 236.859 млн. лв. в края на миналата година. Пасивите намаляват двукратно до 7.916 млн. лв. от 15.428 млн. лв. към 31 декември 2015 г., което се дължи на спад на задълженията за дивиденти.

Към 30 юни 2016 г. инвестиционните имоти на дружеството включват земеделска земя с площ приблизително от 231.905 декара на стойност 196.5 млн. лв., имоти в урбанизирани територии с площ приблизително 128 декара на стойност 11.453 млн. лв. и имоти в регулация с площ приблизително 11 декара на стойност 2.996 млн. лв. или общо 210.949 млн. лв., включително 91.655 млн. лв. преоценка по справедлива стойност.

Към края на шестмесечието дружеството има сключени за стопанската 2015-2016 г. договори за наем и аренда за 173.234 декара, които представляват 74.7% от земите, закупени до момента. Средният размер на арендното плащане за стопанската година е в размер на 42.7 лв./дка.

От началото на годината до края на юни 2016 г. са продадени 1 139 дка земеделски земи при средна цена от 1 358 лв./дка.

Към 30 юни 2016 г. основни акционери в „Адванс Терафонд” АДСИЦ са „Карол Финанс” ЕООД със 17.65%, International Finance Corporation , което държи 17.7% и УПФ „NN” с 6.7%. Станимир Каролев контролира непряко 19.78% от капитала, изпълнителният директор Радослав Манолов има дял от 0.18%, а председателят на Съвета на директорите Борислав Петков – 0.02%.

Общото събрание на акционерите, което се проведе на 31 май 2016 г., реши да бъде разпределен брутен дивидент на една акция в размер на 0.1 лв. След удържане на данък върху дивидентите за физическите лица нетният размер на дивидента става 0.095 лв.

Загубата през второто тримесечие на 2016 г. на друго дружество, „Агрия Груп Холдинг” АД намалява спрямо първото, но за полугодието е все още по-висока спрямо първите шест месеца на 2015 г.

През първото тримесечие холдингът изгуби 408 хил. лв. на неконсолидирана база, а през второто тримесечие отрицателният финансов резултат е в размер на 249 хил. лв. Това е спад с 39% на тримесечна база.

За полугодието обаче загубата е за 657 хил. лв., като е с 84% по-висока в сравнение с изгубените 357 хил. лв. през първите шест месеца на миналата година.

Към 30 юни 2016 г. приходите от продажби на дружеството са в размер 147 хил. лв. спрямо 157 хил. лв. през същия период на 2015 г.

Автор: Анна Брандийска

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.