Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | March 18, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

730 проекта за инвестиции на земеделци минаха предварителната проверка

730 проекта за инвестиции на земеделци минаха предварителната проверка
ENTERPRISE

Държавен фонд „Земеделие“ приключи предварителната проверка за съответствие със заложените критерии на подадените проекти по най-атрактивната подмярка на новата ПРСР - „Инвестиции в земеделски стопанства”. От всички оценени проекти на разглеждане подлежат общо 730 броя с размер на заявените разходи 589 341 240,00 лв. и заявена субсидия от 379 637 188,56 лв., които попадат в рамките на 130% от бюджета, определен със заповед на министъра на земеделието и храните, съобщиха от фонда.

Индивидуални справки за получения брой точки може да се направят на следния линк-http://www.prsr.bg. Всички проекти са оценени съгласно изискванията на Наредба №9 от 21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. В рамките на 130% от бюджета, съгласно нормативната база по подмярката, на обработка подлежат проектите, оценени с над 43 точки, посочват още от институцията.

Обобщените данни показват, че ще бъдат обработени 22% (730 бр.) от всички подадени заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, като преобладаваща част от проектите - 347, включват инвестиции и дейности в приоритетния сектор „Плодове и зеленчуци” – с размер на заявените разходи 265 502 452,22 лв. и заявена субсидия от 172 146 689,52 лв.

Немалък дял се пада на проектите с инвестиции и дейности, насочени в сектор „Животновъдство” – 265 бр. с размер на заявените разходи 241 277 077,29 лв. и заявена субсидия от 153 656 766,93 лв.

Проектите с инвестиции и дейности от сектор „Етерично - маслени и медицински култури” са 67 броя, а размерът на посочените разходи е 40 830 062,00 лв. при заявена субсидия от 26 539 160,48 лв.

В рамките на 130% от бюджета, по заповед на министъра на земеделието и храните, от общо 730 бр. заявления за подпомагане, 422 бр. са за производство на биологични суровини и продукти или в преход към биологично производство на суровини и продукти.

От допуснатите 730 заявления, 106 проекта са за дейности на територията на Северозападния район от страната в съответствие с предвиденото в наредбата за подмярката приоритизиране на инвестиционната подкрепа. Размерът на посочените разходи по проектите за Северозападния район е 98 728 607,16 лв., а заявената субсидия – 62 668 695,07 лв.

Още преди да станат ясни резултатите от предварителната проверка, Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) и Асоциацията на българските консултанти по европейски проекти (БАКЕП) призоваха за незабавно увеличение на бюджета на схемата, прогнозирайки, че първоначално предвидените средства няма да отговорят на значителния интерес.

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.