Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | July 24, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

„Фонд имоти” продаде сградата си на Цариградско шосе

„Фонд имоти” продаде сградата си на Цариградско шосе
Мария Черешева

Дружеството „Фонд имоти” АДСИЦ остана без основния си актив, който продаде. Това е сградата на компанията на бул. „Цариградско шосе” 159 в гр. София, която ше продадена чрез договор за лизинг със срок от 10 години за сумата от 23 млн. евро без ДДС.
Компанията „Юник Пропъртис” АД, която е лизингополучател, има правото да придобие собствеността върху имота по всяко време от действието на договора, след като първо запалати всички дължими по договора суми. Договорена е лихва в размер на 2.5% плюс тримесечния EURIBOR (в момента той е 0.082% или общо 2.582%).
„Юник Пропъртис” АД ще сключи договор за преотдаване под наем на цялата сграда или частти от нея, като лизинговите вноски ще се плащат ежемесечно, считано от датата на която дужеството ще получи първата наемна цена. Датата, обаче, не трябва да е по-късно от 01.06.2015 г.

Тази сделка все още не е одобрена от общото събрание на акционерите, като ръководството каза, че е сключена при осъщестяване на обичайната търговска дейност на дружеството.
Договорът за лизинг е сключен с предварителното писмено одобрение на ОББ АД, като кредитор и агент на кредитора Национална банка на Гърция, клон Лондон.
Също така са сключени договори за наем с ЧЕЗ България АД (за 4 235,3 кв. м. плюс 82 паркоместа), ЧЕЗ Разпределение България АД (за 4 205,78 кв. м. плюс 84 паркоместа) и ЧЕЗ Електро България АД (за 430,6 кв. метра и 8 паркоместа). „Юник пропъртис” АД ще получава наемните цени за наетите площи от предаване на владението на обекта. Дружеството ще получава парите по сметка.
ЧЕЗ Разпределение България АД и ЧЕЗ Електро България АД вече обявиха, че ще премесетят централите си в сградата на бул. „Цариградско шосе” 159. Те са наели общо около 8.9 хил. кв. метра.
Общата разгърната надземна площ на сградата е 35 079 кв. метра, като отделно има и 390 подземни парко места. Според изчисленията под наем са отдадени вече 24% от надземните площи.
Сградата може да се ползва от август 2010 г., но досега стоеше празна, като се оценява на 27 млн. евро.
„Фонд имоти” АДСИЦ има инвестиционни имоти на обща стойност 63.6 млн. лв., като след начислени обезценки те са за 6.3 млн. лв. Към 30 септември, според последния отчет, балансовата им стойност е 57.3 млн. лв. Освен сградата на бул. „Цариградско шосе” в София дружеството има и проект в к.к. Боровец с обща инвестиция за 11 млн. евро.
Общите активи на „Фонд имоти” АДСИЦ към 30 септември 2014 г. са за 57.4 млн. лв. След обявяването на новината, акциите на „Фонд имоти” АДСИЦ поскъпнаха с 50% до 0.06 лв. за акция, което прави 1.38 млн. лв. пазарна капитализация.
Все още не е обявен пълният лизингов договор, както и очакваните размери на дивиденти и/или ликвидационен дял. Дружеството със специална инвестиционна цел е задължено от закона да разпредели поне 90% от печалбата си за дивиденти на акционерите.
Купувачът „Юник Пропъртис” АД е дружество, регистирано на 04.04.2014 г., с адрес именно в сградата на бул. „Цариградско шосе” 159. Капиталът му е 50 хил. лв. В съвета на директорите са Михаил Веселинов Иванов, Сергей Григориевич Крейс и Дамян Иванов Попов. Учредители са Алфрик Лтд и Контеко Инк, които са офшорни компании.

 

Анна Брандийска

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.