Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | May 25, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Растежът на строителството спира през май, търговията тръгва надолу

Растежът на строителството спира през май, търговията тръгва надолу
Мария Черешева

След като през май показателят на бизнес климата в България се повиши в следствие от положителните данни за растеж на ключовите икономически отрасли през предходните месеци, през същия месец секторите на промишлеността, строителството и търговията на дребно започват да показват колебливи резултати. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт НСИ, според които през май най-зле се представя търговията, при която е отчетен спад както на месечна, така и на годишна база.

Спрямо април 2012 г., както на годишна основа, през май промишлеността отбелязва ръст от 0.9%. През  май 2012 г. спрямо предходния месец  е отбелязано  увеличение в добивната промишленост с 2.6%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с  1.9%, и в преработващата промишленост - с 0.5%.

На годишна база  увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в преработващата промишленост  - с  3.9%,  докато намаление  се  наблюдава в  добивната промишленост  - с 13.1%, и в  производството и разпределението на  електрическа и топлоенергия и газ - със 7.0%.

Регистриран е ръст в производството на инвестиционни продукти (4.6%), както и на енергийни (1.0%), докато  в производството на продукти за междинно потребление е  отчетен спад (4.3%).

При строителството през май няма промяна в сравнение с предходния месец, но спрямо година по-рано се наблюдава намаление от 3% поради продължаващия отрицателен темп при строежите на сгради. В тази област е регистриран спад от 8.3%, който от части се компенсира от растеж на гражданското/инженерно строителство (големи инфраструктурни проекти) в размер на 4.4%.

Търговията на дребно, която доскоро растеше с най-бързи темпове сред страните членки в ЕС, отбелязва леко свиване през май 2012 г. спрямо предходния месец – 0.3%. На годишна основа обаче намалението е по-значително – с 1.8%.

Оборотът през май в сравнение с април намалява в почти всички  икономически  дейности.  То е най-голямо при търговията на дребно с  битова техника,  мебели и други стоки за бита - с 1.6%,  а най-малко - в  търговията на дребно  с храни, напитки и  тютюневи изделия - с 0.1%. Увеличение на оборота се наблюдава в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 1.5%.

В сравнение със същия месец на 2011 г.  в търговията на  дребно ръст има при  поръчките по пощата, телефона или интернет  - с  11.4%,  в  търговията на дребно с  фармацевтични и медицински стоки - с 3.8%, в търговията на дребно с храни, напитки и тютюневи  изделия - с 2.2%, и в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 1.9%. Спад на оборота е регистриран в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 18.0%,  с разнообразни стоки - с  10.0%,  с битова  техника, мебели и други стоки за бита - с 5.7%, както и с автомобилни горива и смазочни материали - с 2.6%.

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.