Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | May 24, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Разходите за труд се увеличават средно с 8,5% през второто тримесечие

Разходите за труд се увеличават средно с 8,5% през второто тримесечие
Miglena Ivanova

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през второто тримесечие на 2018 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 8.5% спрямо второто тримесечие на 2017 г.

Най-силно е увеличението в строителството – с 10.5%, следвано от индустрията – 10%, и услугите – 7%.

По икономически дейности през второто тримесечие на 2018 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 14.9%, „Административни и спомагателни дейности“ - с 12.7%, и „Култура, спорт и развлечения“ - с 11.6%. Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономически сектор „Операции с недвижими имоти“ - със 7.5%.

През второто тримесечие на 2018 г. спрямо второто тримесечие на 2017 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 8.3%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 9.4%.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 15.8% за „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ до спад от 8% за „Операции с недвижими имоти“.

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.