Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | August 14, 2020

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Приключи проект „На път – за развитие на селските райони, повишаване на производителността и насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда”

Приключи проект „На път – за развитие на селските райони, повишаване на производителността и насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда”
Petya Dimitrova

VES Ltd Shoe Factory EU Funds PublicationПриключи проект № BG051PO001-2.2.03-0021-0072 – „На път – за развитие на селските райони, повишаване на производителността и насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда” по сключен договор № ESF 2203-03-13007. Проектът беше осъществен с безвъзмездната финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Договарящ орган по проекта е Агенция по заетстта - Междинно звено по ОП "Развитие на човешките ресурси".

Бенефициент е „ВЕС” ООД

Целевата група включва 25 работещи в производствените бази на фирмата и крайният ефект върху тях беше увеличаване на пътуващите служители до 31 човека, подобряване на географската мобилност на заетите лица, минимизиране на времето им за пътуване от и до работното място; подобряване достъпа до работните места, спестяване на разходи и не на последно място по важност – подобряване качеството на живот в региона.

Максимална обща сума по проекта: 27 095,93 лева

Продължителност на проекта: 12 месеца.

Начало на проекта: 01.06.2014г.

Край: 30.06.2015г.

 

Настоящият документ е създаден с финансовата подкрепа на  Европейския социален фонд. „ВЕС” ООД  носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства  той не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или  Агенцията по заетостта..

Edis Emre-VES-4 Edis Emre-VES-2

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.