Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | March 19, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Песимизъм обхвана промишления сектор

Песимизъм обхвана промишления сектор
ENTERPRISE

През август общия показател на бизнес климата в България остава стабилен и запазва равнището си от предходния месец, като песимистични оценки за сектора си дават единствено промишлените предприемачи. В останалите ключови отрасли  - строителство, търговия на дребно и услуги, се наблюдава оптимизъм, показва месечната бизнес анкета на НСИ.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” намалява с 4.7  пункта в сравнение с юли поради по-умерените оценки и очаквания на  мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно, настоящата производствена активност се оценява като леко подобрена, но очакванията за дейността  през следващите три месеца са по-резервирани Основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла остават несигурната икономическа  среда и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 57.2 и 45.1% от промишлените  предприемачи. По-голямата част от мениджърите в бранша очакват запазване на продажните цени на продукцията на равнищата от предишните три месеца.

Предприемачите в строителството са по-положително настроени, като дават с 2.4 пункта по-висока оценка на бизнес климата в отрасъла.  По тяхно мнение,  настоящата строителна активност се подобрява, като прогнозите  им за следващите три месеца остават благоприятни. Анкетата отчита и намаление на броя на  клиентите със закъснения в плащанията.  Основният фактор, затрудняващ дейността в отрасъла, продължава да бъде несигурната  икономическа среда. На заден план остават финансовите проблеми, конкуренцията в бранша и  недостатъчното търсене. Строителите също не очакват скок на продажните цени в сектора.

С 1% се подобрява показателя за бизнес климата в търговията на дребно. Търговците оценяват по-добре настоящото състояние на предприятията в сравнение с предходното тримесечие. Подобряват се и мненията за обема на продажбите през последните три месеца, като и очакванията за следващите три месеца са по-благоприятни. Анкетата регистрира и повишен оптимизъм в  прогнозите на търговците по отношение на поръчките към доставчиците.  Сред основните си проблеми предприемачите в сектора традиционно посочват несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене, но през през август се забелязва  намаление на негативното влияние на третия по важност фактор „конкуренция в бранша” с 10.6  пункта.

Най-голямо повишение на оценките и прогнозите на мениджърите НСИ отчита в сектора на услугите – с 6.6 пункта.  По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като  подобрена, но очакванията за следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Факторът, затрудняващ в най-голяма степен дейността на предприятията в сектора, остава  несигурната икономическа среда. През последния месец обаче анкетата отчита засилване на  неблагоприятното въздействие на факторите „конкуренция в бранша” и „недостатъчно търсене”.

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.