Изборът на партньор е ключов при внедряването на ERP система

zx200_895876

Доставчикът трябва да е компания с доказан опит, категоричен е финансовият директор на „Софарма” АД Борис Борисов.  На 1 юли фармацевтичната компания стартира работа с нова ERP система Microsoft Dynamics Axapta2009 с доставчик LLP Dynamics. 

Каква ERP система използвате в „Софарма” и какво ви накара да потърсите подобен продукт?

Продуктът, които внедряваме в „Софарма” АД е Microsoft Dynamic sAxapta2009, заедно с някои специализирани вертикалния решения за фармацевтичния бизнес, които са интегрирани в системата.Към момента основната част от системите, които използваме са или вътрешно разработени или са специализирани решения, които обслужват отделни аспекти на бизнеса – като счетоводство, HR, лекарствена безопасност и документооборот. С непрекъснатото разрастване на бизнеса и обема на информацията се налага да разполагаме с по-бърза обратна връзка, както и с по-добра взаимосвързаност и автоматизация между всички звена на фирмата. Именно това е предпоставката да потърсим интегрирано ERP решение за управление на бизнеса. Предимствата, които очакваме да получим от използването на подобен управленски софтуер, са унификация на работния процес в различните ни звена и офиси, оптимизиране и автоматизиране на процесите, както и подобряване на цялостния текущ контрол над дейността.

Какви бяха критериите, според които избрахте продукта и доставчика?

На първо място поставихме изискването да намерим такова решение, което да е едновременно функционално и да обхваща всичките процеси във фирмата. Освен това искахме решението да е гъвкаво и да позволява ние да настроим системата спрямо бизнеса, вместо обратното. При избора на консултант по внедряването също заложихме специфични критерии - доставчикът да е сертифициран партньор на производителя и да е утвърдена компания с редица големивнедрявания. Друго наше изискване бе да се докаже ефективността на продукта.Поискахме преди закупуването на лицензите да създадем прототип на системата, в която да проиграем основните ни производствени процеси. Резултатите оттестовете на прототипа бяха решаващи при крайния ни избор. Спряхме се на Axapta 2009 по редица причини. Системата е доказана в световен мащаб като софтуерно решение,което може да обслужва сложни процесни производства със сериозно планиране и освен това е гъвкаво при настройка.Всеки отделен елемент от системата подлежи на конфигурация, която се осъществява сравнително бързо

Какви промени донесе ERP системата във всекидневието на вашия бизнес?

В организация като „Софарма” текущата координация и комуникация са ключови. Това което ще ни позволи Microsoft Dynamics AXе да планираме в реално време материалните потоци, които захранват производството и логистиката между отделните фабрики и складове,както ида следим текущата дейност на самото производство. Освен това AX позволява даконтролираме продажбите и доставките за България и чужбина. Същевременно всичко се отразява автоматично като счетоводна информация, която се генерира в реално време и с минимална намеса.

Какви са конкретните резултати и измеримите ползи от внедряването на този етап?

Ключов приоритет на „Софарма” е осигуряване на качеството на продукцията. АХ например позволява пълна проследимост на всички партиди. Във всеки един момент може да се види всяка партида материали в кои продукти участва, на кои клиенти е продадена. И обратно, системата позволява да се провери от кои партиди материали се състои всяка партида готов продукт, както и кои са техните доставчици и производители. Друг плюс е унификацията на процесите и намаляването на документооборота във фирмата, в резултат от това, че цялата информация е налична в електронен формат. В този случайне е необходимо генериране на справки от отделни програми икомпилиране и разпечатване на отделни отчети.

Какво бихте посъветвали компании, на които им предстои изпълнението на подобен проект?

Моментът за внедряване на интегриран софтуер настъпва, когато мениджмънтътна компанията осъзнае липсата на навременна информация заключови аспекти на бизнеса си.Основното, което всяка една компания трябва да има предвид преди да стартира внедряването на ERP система, е ясното и точно дефиниране на бизнес процесите и процедурите вътре в организацията. Ключов е и изборът на партньор – това трябва да е компания с доказан опит, която може да покаже резултатите в реална среда, независимо дали това ще стане чрез прототип на системата, който ще използва данни от вашата фирма, или чрез референтни посещение при техни клиенти.

 

 

 

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.