Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | July 20, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

От Miglena Ivanova

Nvidia и Bosch стават партньори в сферата на автономните автомобили с изкуствен интелект

17/03/2017 |

Nvidia и Bosch ще си партнират в изграждането на технологии за автономни автомобили с изкуствен интелект. Nvidia ще произвежда чиповете за технологията, а Bosch ще направи суперкомпютъра с изкуствен интелект. Повече

КФН препоръчва на БФБ да промени правилата за изчисляване на SOFIX

17/03/2017 |

Комисията за финансов надзор (КФН) препоръчва на Българската фондова борса (БФБ) да промени правилата за изчисляване на състава на водещия индекс SOFIX, съобщават от финансовия регулатор. Повече

БНБ ще изчислява по нов начин индекса за овърнайт депозитите

17/03/2017 |

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) взе решение да преустанови от 1 юли изчисляването на справочния индекс „ЛЕОНИА“ и прие Методика за изчисляване на индекса за сключените сделки с овърнайт депозити в български левове на междубанковия пазар „ЛЕОНИА Плюс“. Повече

Почти три пъти повече сделки на БФБ в “Деня за акции”

16/03/2017 |

Търговията в „Деня за акции“ на Българската фондова борса (БФБ -София) приключи с оборот от 2,5 млн. лева и почти 1 100 сключени сделки – около три пъти повече от средното за ден от началото на годината, отчетоха организаторите на инициативата Българска фондова борса-София и Централен депозитар. Повече

Асен Ненчев е новият изпълнителен директор на „София Тех Парк“

16/03/2017 |

Асен Ненчев е новият изпълнителен директор на „София Тех Парк“, съобщават от Министерството на икономиката. Повече

Бизнесът в Централна и Източна Европа ще похарчи над 3 млрд. долара за големи данни и анализ

16/03/2017 |

Разходите за технологии в областта на големите данни (Big Data) и анализа ще надхвърлят 3 млрд. долара в страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) през настоящата година, сочи доклад на IDC. Очаква се към 2020 г. тези разходи да възлязат на 4,4 млрд. долара, което означава средногодишен темп на растеж от 12,1% в разглеждания период. Повече

Ръстът на онлайн търговията в България изпреварва разрастването в Европа

16/03/2017 |

Темпът на ръст на онлайн търговията в България изпреварва средното за Европа. През миналата година онлайн търговията у нас се увеличава с 14%, а в Европа отчита ръст от 12%. Повече

КФН проверява БФБ заради промени в SOFIX

15/03/2017 |

Експерти на Комисията за финансов надзор (КФН) са влезли на проверка в Българската фондова борса (БФБ), за да изяснят механизма за изчисляване на индекса SOFIX.

Проверката е предизвикана от сигнал, който съдържа съмнения за евентуална грешка, довела до неотговарящ на изискванията състав на компаниите, включени в индекса. Целта на експертите от КФН е да установят истинността и коректността при използваните данни за пресмятането на индекса, съобщават от Комисията. Повече

Повече от половината мерки за подобряване на бизнес средата не са изпълнени

15/03/2017 |

За близо година от утвърждаването на мерките, които да подобрят бизнес средата в България, са изпълнени 56 от тях от общо 118. 45 са в процес на изпълнение, а реализирането на 17 все още не е започнало. Това става ясно от отчет на Министерският съвет за напредъка в изпълнението на мерките. Повече

Безработицата през февруари остава стабилна на ниво 8,2%

15/03/2017 |

Нивото на безработица в България остава стабилна на ниво 8,2% през февруари, отчита Агенцията по заетостта.

Общият брой на регистрираните безработни в бюрата по труда към края на януари е малко под 269 700 души, като намаляват с 60 хил. души спрямо февруари 2015 г. и със 107 души в сравнение с януари 2017 г. Повече