Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | December 16, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Mr. Bricolagе

Софарма поема контрол над магазините Mr. Bricolage

08/08/2018 |

Гордиевият възел в “Доверие Брико” АД – оператора и получател на франчайза за магазините от веригата Mr. Bricolage в България, се разсече, след като “Доверие Капитал” АД е придобило 45% от акциите и вече държи 99,93% спрямо досегашните 54,93%, съобщи “Доверие обединен холдинг” АД чрез БФБ АД. Повече