Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | January 17, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

онлайн банкиране

Как новите технологии променят банкирането?

12/02/2018 |

Банкирането в Европа и България преминава през най-голямата си трансформация в модерната история. На 13 януари новата директива за платежните услуги – директива (ЕС) 2015/2366q влезе в сила. Тази регулация се очаква да преобрази банковата индустрия и за банкериq и за потребители, посочва се в нов анализ на сектора. Повече

Между 61% и 63% от българите използват банкови услуги

22/05/2013 |

През 2012 г. 61% от българите на възраст над 15 години имат поне една банкова сметка, като вероятно през 2013 г. делът им ще нарасне до 63%. Повече