Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | April 25, 2017

Отиди най-горе

Най-горе

НСИ

Цените на производител се увеличават с 1% през февруари

30/03/2017 |

Общият индекс на цените на производител през февруари 2017 г. нараства с 1% спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост – с 2%, в преработващата промишленост – с 1,2%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 0,3%. Повече

БВП на България за последното тримесечие на 2016 г. се е увеличил с 0.9%

07/03/2017 |

Брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 0.5% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. Повече

Равнището на бизнес климата в страната през февруари се запазва

01/03/2017 |

През февруари 2017 г. общият показател на бизнес климата запазва приблизително равнището си от предходния месец, сочат данни на Националния статистически институт. Повече

През четвъртото тримесечие на 2016 г. се наблюдава ръст на превозните товари

27/02/2017 |

По предварителни сезонно изгладени данни на НСИ през четвъртото тримесечие на 2016 г. в сравнение с предходното тримесечие се наблюдава увеличение както на превозените товари, така и на извършената работа съответно с 10.4 и 40.4%. Повече

Общият доход на средно на лице от домакинство се е увеличил с 5%

16/02/2017 |

Общият доход през четвъртото тримесечие на 2016 г. е 1 325 лв. и нараства с 5.0% спрямо същото тримесечие на 2015 година. Повече

През последното тримесечие на 2016 г. средната месечна заплата е достигнала 990 лв.

14/02/2017 |

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2016 г. намаляват с 39.5 хил., или с 1.7% спрямо края на септември 2016 г., като достигат 2.27 милиона. Повече

Износът за трети страни намалява с 5.9%

09/02/2017 |

По предварителни данни на Национален статистически институт през 2016 г. износът на България за трети страни намалява с 5.9% спрямо 2015 г. и е на стойност 14 957.0 млн. лева. Повече

Потреблението на ечемик за производство на бира ще нарастне

04/01/2017 |

Пoзовавайки се на данни на НСИ, Министерството на земеделието и храните  обяви, че потреблението на ечемик за производство на бира ще нарастне през маркетинговата 2016/2017 г.  Повече

Общият брой на заетите лица в края на 2016 г. е 3 052.7 хил.

03/01/2017 |

През третото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 3 052.7 хил., от които 1 623.7 хил. са мъже и 1 429.1 хил. са жени.

Повече

По предварителни данни произведеният БВП през третото тримесечие на 2016 г. възлиза на 25 336 млн. лв.

03/01/2017 |

По данни от бизнес анкетите на НСИ през декември 2016 г. показателят на доверие в промишлеността намалява с 1.5 пункта в сравнение с ноември 2016 година. През октомври 2016 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 2.8% спрямо съответния месец на 2015 г., по предварителни данни. Повече