Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | October 21, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

криза

Продължаващите дългови проблеми и намалената икономическа активност в страните от ЕС не спират да ни тежат

10/05/2012 |

Очаквано мерките за намаляване на бюджетния дефицит и държавен дълг, приложени от някои страни в ЕС, силно забавиха икономическото им развитие. Повече

Строителството, промишлеността и търговията на дребно тръгват нагоре през март

08/05/2012 |

Три от ключовите сектори за българската икономика – строителството, промишлеността и търговията на дребно, тръгват нагоре през март спрямо предходния месец, отчете НСИ. От тях, единствено при строителството, благодарение най-вече на големите инфраструктурни проекти, се наблюдава увеличение на годишна база  - от 2.1% спрямо март 2011 г. При промишлеността статистиката регистрира свиване в размер на 3.2%, а при търговията на дребно – на 1.5% в сравнение със същия месец на предходната година.

Повече

ИПИ: Рецесията няма да подмине България през 2012 г.

24/04/2012 |

Рецесията в ЕС, започнала през последното тримесечие на 2012 г., и обхванала вече 10 европейски страни, вероятно няма да подмине и България, което от своя страна още повече ще влоши безработицата. Повече

Новата асоциация на износителите ще разработва национална експортна стратегия

18/04/2012 |

„В България всеки износител оцелява сам, поради липсата на национална политика за стимулиране на производството и генериране на печалби. Нямаме приемственост нито в политиката, нито в икономиката”. Повече

Колко струва моят бизнес?

12/04/2012 |

В период на криза трябва да знаем за методите за оценка на бизнеса, сроковете и  цените. Поне за всеки случай.

Повече

Все по-малко германски фирми искат да инвестират в България

03/04/2012 |

Едва 35% от фирмите, членуващи в Германско-българската индустриално-търговска камара, биха инвестирали отново в България, сочи годишната анкета сред членовете на бизнес организацията. Повече

Търговията на дребно и услугите подобряват бизнес климата през март

28/03/2012 |

През март 2012 г. общият показател на бизнес климата в България се покачва с 2.3 пункта спрямо равнището си през февруари, в следствие от раздвижване на търговията на дребно и сектора на услугите. Повече

КФН с аргументи срещу ползването на Сребърния фонд

26/03/2012 |

Използването на средства от Сребърния фонд за инвестиция В ДКЦ може доведе до пазарни деформации, ще намали доверието на чуждестранните инвеститори (включително понижаване на кредитния рейтинг на страната) и би представлявало сериозен конфликт на интереси по отношение Министерство на финансите. Повече

Над 4 пъти са паднали чуждите инвестиции в България

15/03/2012 |

Отливът на преки чужди инвестиции в България, който според икономисти е най-голямата бариера за устойчивото възстановяване на българската икономика от кризата, продължава и през 2012 г. По данни на БНБ, вложенията на чужди компании у нас са паднали до 44.2 млн. евро (0.1% от БВП) през януари 2012 г., или 4 пъти по-малко от същия месец на предходната година, когато те възлизат на 186.1 млн. евро. Повече

Eurobank EFG: Отмяната на сливането с Alpha Bank ще нанесе загуби за над 4 млрд. евро

15/03/2012 |

“Решението на Alpha Bank за отказ от сливането с Eurobank EFG ще доведе до евентуална загуба на над 4 милиарда евро от синергии по съвместна оценка на външни независими експерти. Повече