Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | June 24, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

кредитен риск

Развитите икономики се стабилизират

22/01/2014 |

След пост-кризисното пренастройване през 2014 г., в развитите страни рисковете се стабилизират, което е стимулирано от доста динамичния растеж в САЩ (прогноза та е за ръст от 2,4% през 2014 г.), началото на възстановяване в еврозоната (ръст от 0,9%), и уверения ръст в Япония (1,4%). В развиващите се страни, темпът на растеж ще се увеличи леко (с 4,7%), но ще остане под средния за периода 2000-2011 г., показва глобалният доклад на кредитния застраховател Кофас. Повече

Кредитните рискове в Европа остават на високо ниво

25/04/2013 |

Съществува пропаст между секторните рискове в  развиващите се азиатски пазари и  Северна Америка от една страна и в 15-те страни на ЕС, от друга. В глобален план кредитният риск в металургията нараства, а в енергетиката и фармацията остава на нормални нива. Повече