Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | April 25, 2017

Отиди най-горе

Най-горе

износ

Външната търговия на България отчита двуцифрени ръстове през февруари

10/04/2017 |

Външната търговия на България отчита двуцифрени ръстове през първите два месеца от годината спрямо същия период на миналата година, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

През януари и февруари 2017 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 7,8 млрд. лв. Спрямо същия период на 2016 г. износът се увеличава с 12,7%.

Само през февруари общият износ надвишава 4 млрд. лв. и се увеличава с 16,3% спрямо същия месец на предходната година.

Същевременно вносът през първите два месеца от годината са на стойност 8,6 млрд. лв., което е с 18,5% повече спрямо същия период на 2016 г.

През февруари 2017 г. общият внос се увеличава с 15,8% на годишна база и възлиза на 4, 4 млрд. лв.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF) е отрицателно за периода януари – февруари 2017 г. и е на стойност 857,1 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 423,3 млн. лева.

През февруари 2017 г. общото външнотърговско салдо е отрицателно и е на стойност 379,2 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 157,4 млн. лева.

Търговия на България с трети страни

Износ

През първите два месеца от годината износът на България за трети страни се увеличава с 20% спрямо предходната година и е на стойност 2,8 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Египет, Китай, Сърбия, Македония и Русия, които формират 56% от износа за трети страни.

През февруари 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 27,2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1,5 млрд. лева.

През първите два месеца на 2017 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (136,3%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти” (75%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Разнообразни готови продукти (10,7%).

Внос

Вносът на България от трети страни за януари и февруари 2017 г. се увеличава с 31% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 3,2 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Сърбия.

През февруари 2017 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 31,3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1,6 млрд. лв.

Най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. Горивата)” (72,9%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти ” (57,3%). Спад се наблюдава единствено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (7,8%).

Външнотърговското салдо на България с трети страни през първите два месеца от годината е отрицателно и е в размер на 348,3 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е на стойност 188 млн. лева.
През февруари 2017 г. външнотърговското салдо с трети страни е отрицателно и е на стойност 85,5 млн. лева.

Търговия с Европейския съюз (ЕС)

Износ

През януари 2017 г. износът на България за ЕС се увеличава със 7,2% спрямо същия месец на 2016 г. и е в размер на 2,4 млрд. лв. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Нидерландия, които формират 68,9% от износа за държавите  членки на ЕС.

Най-голям ръст е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (48,6%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти” (44,6%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (10,7%).

Внос

Вносът на България от ЕС през януари 2017 г. се увеличава с 16,5% спрямо година по-рано и е на стойност 2,6 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Испания и Гърция.

По сектори най-голямо процентно увеличение е отчетено при „Минерални горива, масла и подобни продукти” (121,2%). Намаление се наблюдава единствено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (15,1%).

Външнотърговското салдо на България с ЕС за януари 2017 г. е отрицателно и е на стойност 215,1 млн. лева . След елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки салдото също е отрицателно и е в размер на 82,7 млн. лева.

Износът на България нараства с над 7% през 2016 г.

13/03/2017 |

През 2016 г. износът на България за Европейския съюз (ЕС) нараства със 7,2% спрямо 2015 г. и е в размер на 31,153 млрд. лева. През декември 2016 г. износът за ЕС се увеличава с 12,8% спрямо съответния месец на предходната година и е на стойност 2,43 млрд. лева, показват предварителните оценки на Националния статистически институт (НСИ). Повече

Износът за трети страни намалява с 5.9%

09/02/2017 |

По предварителни данни на Национален статистически институт през 2016 г. износът на България за трети страни намалява с 5.9% спрямо 2015 г. и е на стойност 14 957.0 млн. лева. Повече

България отново ще изнася електроенергия към други страни

08/02/2017 |

От 9-ти февруари ще се възстанови износът на електроенергия от България. Министърът на енергетиката – Николай Павлов е подписал заповед, с която се отменя забраната за износ, която бе наложена по-рано през януари. Повече

България изнесла малко над 3 млн. тона пшеница

06/02/2017 |

От бюлетина на Центъра за икономически анализи в селското стопанство (САРА) към Института за аграрна икономика става ясно, че България е изнесла 3,1 млн. т. пшеница до края на миналия месец. Повече

За първи път от 1962 г. в САЩ ще бъде внесена стока от Куба

06/01/2017 |

Търговията между САЩ и Куба се възстанови за първи път от 50 г. след след въведеното през 1962 г.  американско търговско ембарго, цитира “Франс прес” кубински медии. Повече

Изнесената електроенергия през 2016 г. е намаляла с почти 40% спрямо 2015 г.

05/01/2017 |

Износът на електроенергия достигна най-ниското си ниво за последните 16 години. Изнесената електроенергия през 2016 г. е намаляла с почти 40% спрямо 2015 г.  Повече

Автомобилните заводи във Великобритания са произвели близо 1,6 млн. коли

22/12/2016 |

Данни на британската асоциация на производителите и търговците в отрасъла – SMMT, цитирани от RNS, сочат, че производството на автомобили във Великобритания е на рекордни нива. Повече

Произведената електроенергия в България е намаляла с близо 9%

21/12/2016 |

Данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) сочат, че за периода 1 януари – 18 декември 2015 спрямо 1 януари – 18 декември 2016 г. в България се е запазило нивото на вътрешното потребление, а спадът е едва 0,4%. Повече

Износът от България намалява, но вносът се увеличава

12/12/2016 |

През периода януари – октомври 2016 г. износът на България за трети страни намалява с 10.6% в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 11 973.0 млн. лева, показват данни на НСИ. Повече