Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | April 25, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Европейска комисия (ЕК)

ЕК препоръчва подписване на търговски споразумения с Япония и Сингапур

18/04/2018 |

Европейската комисия (ЕК) представи днес резултатите от преговорите по споразумението за икономическо партньорство с Япония и споразуменията за търговия и инвестиции със Сингапур. Повече

ЕК иска забрана на нелоялните практики по веригата на предлагане на храни

12/04/2018 |

Европейската комисия (ЕК) направи предложение за забрана на особено вредните нелоялни търговски практики по веригата на предлагане на храни, за да се осигури по-справедливо участие на малките и средните предприятия от хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство. Повече

ЕК извади България от списъка с държавите с прекомерни макроикономически дисбаланси

07/03/2018 |

Европейската комисия (ЕК) публикува националните доклади за 2018 г. за напредъка на държавите членки в изпълнението на специфичните препоръки на Съвета на ЕС от 2017 г. и включващ задълбочени прегледи относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси. Повече