Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | June 22, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

БФБ-София

Централен депозитар вече може да извършва сетълмент на сделки в евро

19/02/2018 |

Централен депозитар вече може да извършва сетълмент на сделки в евро. Това стана възможно в резултат на реализиран успешен проект съвместно с Българска народна банка (БНБ), съобщават от институцията. Повече

Индексният фонд върху SOFIX ще се търгува и на борсата във Франкфурт

20/12/2017 |

Днес, 20 декември 2017 г., Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF получи регистрация за търговия на Frankfurt Stock Exchange (XETRA), съобщават от Експат Асет Мениджмънт, дружеството, което го управлява. Повече

КФН лицензира 4 нови индексни борсово търгувани фонда на Експат Асет Мениджмънт

04/12/2017 |

На 1 декември 2017 г. Комисията за финансов надзор (КФН) издаде разрешение на Експат Асет Мениджмънт да организира и управлява 4 нови индексни борсово търгувани фонда, съобщават от дружеството. Повече

Пилотната схема за ваучери за дебют на борсата ще тръгне през ноември

18/10/2017 |

Пилотната грантова схема с ваучери за малки и средни предприятия, които искат да се листват на Българска фондова борса (БФБ), ще бъде обявена през ноември 2017 г. Това става ясно от прегледа на променената индикативна работна програма по оперативната програма “Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), обявена от проведения Комитет за наблюдение по програмата от 13 октомври 2017 г., пише инвестиционната компания Елана на сайта си. Повече

Евроинс слиза от борсата

04/10/2017 |

Акционерите на застрахователната компания „Евроинс“ са одобрили свалянето на дружеството от Българската фондова борса (БФБ), става ясно от решение на Общото събрание на акционерите, публикувано на сайта на БФБ. Повече

Скоро тръгва схемата за подпомагане на фирми, които искат да излязат на борсата

13/09/2017 |

Министерството на икономиката стартира ваучерна схема на обща стойност от близо 4 млн. лв. за подкрепа на малките и средни предприятия да излязат на фондовата борса. Това стана ясно днес на среща между заместник-министъра на икономиката Александър Манолев, изпълнителният директор и заместник-председател на Съвета на директорите на Българска фондова борса Васил Големански, представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) и на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Инициативата се реализира съвместно с Делян Добрев, председател на Комисията по енергетика в Народното събрание, съобщават от пресслужбата на Министерството на икономиката.

Финансовата помощ ще бъде осигурена от оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“, а самата процедура вероятно ще тръгне през месец ноември, каза зам.-министър Манолев.

По думите му по новата схема ще може да се покриват разходи за услуги по подготовката на компаниите за емитиране на ценни книжа и първичното им предлагане на фондовата борса на стойност до 50 хил. лв. под формата на ваучер. Целта на мярката е да се осигури още една алтернатива на класическите механизми за стимулиране на конкурентоспособността на българските предприятия чрез европейски средства, а именно вече познатите грантово финансиране и инструменти за финансов инженеринг.

Чрез новата процедура компаниите ще получат възможност да наберат допълнителен частен капитал на базата на реалния си потенциал за развитие, оценен от независими инвестистори, който те ще могат да използват за инвестиции в разширяване на дейността си. „Не на последно място се очаква и положителен ефект от оптимизирането на оперативните процеси в резултат от преобразуването на предприятията в публични дружества“, подчерта Александър Манолев.

Участниците в срещата се обединиха около мнението, че у нас капиталовият пазар има потенциала да реализира очакваните по-големи обороти и да изиграе ролята на своеобразен мост между българските малки и средни предприятия и потенциалните инвеститори. Подобна инициатива може да даде нов стимул и повече компании да решат да предприемат тази стъпка.

„Имаме готовност, ако процедурата покаже, че функционира правилно, да удължим нейния срок и да заделим допълнителен финансов ресурс“, допълни зам.-министър Манолев. По думите му най-важното е, че българските предприятия, чрез увеличението на капитала си, ще получат свеж финансов ресурс, за да растат по-бързо, а това ще доведе и до по-висок икономически растеж на страната.

Общият индикативен бюджет на ваучерната схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари възлиза на 3 911 660 лева (2 000 000 евро).

Финансирането по схемата ще се осъществява посредством предоставянето на ваучери на стойност 50 000 лева, като бенефициент ще бъде Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП). Те ще администрират процеса и ще набират заявления за получаване на ваучер.

Работният вариант на схемата предвижда да се даде срок за кандидатстване на компаниите, като заявленията да се разглеждат по реда на постъпването им. Компаниите, които подадат заявления след като финансовият ресурс по схемата е изчерпан, ще бъдат включени в „резервен списък“. На одобрените предприятия ще бъде даден срок за реализиране на намерението им за излизане на фондовата борса и в случай, че не го спазят техният ваучер ще бъде пренасочен към някоя от компаниите включени в резервния списък.

Всички детайли в момента се обсъждат оперативно от експертите на управляващия орган на оперативната програма, ИАНМСП и БФБ. Очаква се в близките седмици изискванията и етапите по схемата да бъдат финално разписани.

БФБ купува енергийната борса за 5,2 млн. лева

15/08/2017 |

Българската фондова борса (БФБ) придобива Българска независима енергийна борса ЕАД за 5,2 млн. евро, съобщават от БФБ. Повече

БФБ и БЕХ преговарят за енергийната борса

14/07/2017 |

Българска фондова борса-София (БФБ) проучва възможностите да придобие Българска независима енергийна борса, съобщават от Фондовата борса. Повече

БФБ започва да публикува ежедневни данни за спреда на цените “купува” и “продава”

04/07/2017 |

Българската фондова борса започва да публикува ежедневни данни за цените „купува“ и „продава“ на всички акции, които се търгуват на основен пазар, съобщават от борсата. Повече

БФБ прие новите правила за изчисляване на борсовите индекси

15/06/2017 |

Съветът на директорите на Българската фондова борса (БФБ) е одобрил промените в правилата за изчисляване на индексите на борсата. Повече