Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | July 16, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

бизнес софтуер

Сериозната система дава перспектива

10/05/2013 |

Дилком въведоха ERP система в производството си, използвайки европейско финансиране

Повече

Нараства броят на проектите за комбинирано внедряване на BPM и ERP бизнес софтуер

27/03/2013 |

Бързото развитие на софтуера за управление на бизнеса през последните години помогна на много предприятия да повишат своята ефективност, но едновременно с това появата на нови и нови класове бизнес софтуер все по-често действа объркващо за мениджърите на предприятия. Повече

Ръст при софтуера за управление на бизнес процесите прогнозират разработчици

23/01/2013 |

През следващите 5 години обемът на пазара на софтуер за управление на бизнес процесите (BPM) ще надмине 5 млрд. щ. долара, прогнозират компании от бранша. Засилващият се интерес към новия клас корпоративен софтуер се дължи най-вече на икономическата рецесия, появата на нови „облачни“ (cloud) технологии и нарастващите регулации в много сектори, които налагат по-добро визуализиране, управление и анализ на бизнес процесите.

Повече

Какъв софтуер да внедрим най-напред?

02/07/2012 |

Има ли универсална формула за  последователни  стъпки  при въвеждане  на  системи  за  управление на бизнеса ?

Този въпрос зададохме на консултантски компании и доставчици на софтуерни решения. Повече

Балкан Сървисис пусна първото внедряване на Atlantis ERP по SaaS модела в XCoSports

15/05/2012 |

XCoSports стана първата компания в България, която използва ERP системата Atlantis ERP срещу месечен наем на лицензите и сървърите (по модела SaaS – Software as a Service). Повече