Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | November 15, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

бизнес софтуер

Антиподес внедри ERP / CRM софтуерна система в ЕнергоСервиз

06/02/2014 |

Българската софтуерната компания Антиподес внедри бизнес софтуерното решение Antipodes.Cubes в компанията за ядрена автоматика ЕнергоСервиз АД. Antipodes.Cubes представлява напълно функционална ERP/CRM (Enterprise Resource Planning / Customer Relationship Management) система, базирана на визуалния инструмент за моделиране на бизнес процесите Workflow Architect.

“Новата система подобри значително комуникацията в рамките на компанията ни и улесни колективната работа по проекти. Освен това проследяването на изпълнението на задачите от всеки един участник в проектите е много по-лесно. Намалена е и зависимостта от факс комуникация, както и обемът на прикачени файлове, които се изпращат по електронна поща и преди водеха до препълване на пощенските кутии“ – разказва Еким Екимов, Технически директор в ЕнергоСервиз АД. Като други важни предимства той посочва уеб-базираният интерфейс на Antipodes.Cubes, достъпен от всеки браузър, подобреното отчитане и анализ на отработените часове по различните задачи и проекти, както и пълният контрол и отчетност за работата по проекти и задачи, включително за финансовата информация, графиците, етапите, файловете, материалните и човешките ресурси. Цялата информация за контрагентите и служителите също е централизирана и достъпът до нея от оторизирани потребители е значително улеснен.

Antipodes.Cubes е напълно интегрирано със системата за управление на качеството в компанията. Решението е внедрено с интерфейси на български и на английски език, а проектът включва един сървърен и 25 клиентски лиценза. Системата поддържа най-масовите интернет браузъри, както и основните мобилни операционни системи. Към нея е мигрирана и съществуващата в ЕнергоСервиз SQL база данни. Новият модул „Логистика” замества централизирано използването на множество разхвърляни xls файлове и прави автоматична връзка със счетоводния и финансов модул. В рамките на проекта са внедрени още софтуерните модули „Сервиз и поддръжка“, „Управление на проекти“, „Доставки, продажби и дистрибуция“, „Управление на складово стопанство“, „Прогназиране и планиране на дейността и процесите във фирмата“, „Управление на отношенията с клиентите“, „Управление на документите“, „Справки, анализи, отчети, статистика на бизнес резултати и дейности“, както и „Управление на човешките ресурси“. Дейността на компанията е дефинирана чрез отделни бизнес процеси, всеки от които има собствена структура, задачи, отговорници на задачите, краен срок и разнообразни други параметри. Задачите са свързани със съответните бюджет, материални ресурси и фирмени документи, а Antipodes.Cubes позволява лесно да бъдат добавени нови задачи и процеси, както и визуално редактиране на съществуващите.

“Новата система позволява много по-гъвкав контрол върху достъпа до разнообразна информация във фирмата и значително намалява нуждата от използването на хартия, както и необходимите пространства за съхранението на хартиени документи. Фактът, че е Linux базирана пък я прави по надеждна и сигурна, устойчива на вируси и атаки, по-лесна за разширяване и платформено независима” – добавя Екимов.

СИБАНК внедри българско софтуерно решение за управление на бизнеса

29/01/2014 |

СИБАНК внедри българското решение за управление на бизнеса Atlantis ERP Financials, разработено от консултантската компания Балкан Сървисис. Внедреното решение е фокусирано върху оперативната дейност на банката и има за цел да осигури навременна и детайла информация за всички активности и процеси, нетипични за традиционната банкова система, съобщиха от компанията-внедрител. Повече

Antipodes внедри система за управление на бизнеса в телеком оператора НЕТ1

08/10/2013 |

Българската софтуерната компания Антиподес внедри в телекомуникационния оператор НЕТ1 своята система за управление на бизнеса Antipodes.Cubes. Тя представлява цялостно софтуерно решение за управление на бизнес процесите (BPM – Business Process Management), което обединява в себе си BPM с пълноценна ERP (Enterprise Resource Planning) система. Повече

“Теси” внедрява бизнес софтуер с европари

13/05/2013 |

Българският производител на електрически бойлери и отоплителни уреди за бита  Теси ООД  започва въвеждане на SAP ERP платформа с цел оптимизиране на производствените си и финансово-оперативни процеси. Повече

Сериозната система дава перспектива

10/05/2013 |

Дилком въведоха ERP система в производството си, използвайки европейско финансиране

Повече

Нараства броят на проектите за комбинирано внедряване на BPM и ERP бизнес софтуер

27/03/2013 |

Бързото развитие на софтуера за управление на бизнеса през последните години помогна на много предприятия да повишат своята ефективност, но едновременно с това появата на нови и нови класове бизнес софтуер все по-често действа объркващо за мениджърите на предприятия. Повече

Ръст при софтуера за управление на бизнес процесите прогнозират разработчици

23/01/2013 |

През следващите 5 години обемът на пазара на софтуер за управление на бизнес процесите (BPM) ще надмине 5 млрд. щ. долара, прогнозират компании от бранша. Засилващият се интерес към новия клас корпоративен софтуер се дължи най-вече на икономическата рецесия, появата на нови „облачни“ (cloud) технологии и нарастващите регулации в много сектори, които налагат по-добро визуализиране, управление и анализ на бизнес процесите.

Повече

Какъв софтуер да внедрим най-напред?

02/07/2012 |

Има ли универсална формула за  последователни  стъпки  при въвеждане  на  системи  за  управление на бизнеса ?

Този въпрос зададохме на консултантски компании и доставчици на софтуерни решения. Повече

Балкан Сървисис пусна първото внедряване на Atlantis ERP по SaaS модела в XCoSports

15/05/2012 |

XCoSports стана първата компания в България, която използва ERP системата Atlantis ERP срещу месечен наем на лицензите и сървърите (по модела SaaS – Software as a Service). Повече