Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | October 23, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Статистиката отчете ръст от 7,2% на преките чуждестранни инвестиции за 2015 година

Статистиката отчете ръст от 7,2% на преките чуждестранни инвестиции за 2015 година
Petya Dimitrova

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на България към 31-ви декември 2015-а година възлизат на 23,127 млрд. евро, което е повишение със 7,2% в сравнение с година по-рано, сочат предварителни данни на Националния статистически институт.

Най-голяма е стойността на преките чуждестранни инвестиции направени в промишлеността – за 9,852 млрд. евро, следвана от сектора на услугите – за 5,607 млрд. евро, като тези две дейности формират 66,8% от общия обем ПЧИ за миналата година, а относителният им дял нараства с 2,3% спрямо 2014-а година.

В сектор “Строителство” преките чуждестранни инвестиции през 2015-а година са в размер на 751 млн. евро, или с 18,1% по-малко в сравнение с 2014 година.

НСИ също така отчита нарастване с 5,3% на годишна база до 21,183 млрд. лева на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА). Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – за 5,968 млрд. лева, следван от сектора на услугите – за 5,155 млрд. лева, като тези два важни сектора на икономиката формират 52,5% от общия обем разходи за дълготрайни материални активи.

В същото време инвестициите за ДМА в сектор “строителство” са били в размер на 1,517 млрд. лева, или с 20,3% по-малко в сравнение с 2014-а година, посочва НСИ.

През миналата година е отчетна промяна в структурата на разходите за ДМА по видове, като относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции намалява с 1,8 пункта спрямо 2014-а и достига 40,6% от общия им размер. Нарастват обаче вложените средства за машини, производствено оборудване и апаратура – с 0,3%, за закупуване на земя – с 0,4% и за транспортни средства – с 0,5%, като тези разходи формират съответно 29,5%, 6,7% и 12,5% от общия обем инвестиции в дълготрайни материални активи.

Добави коментар