Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | February 16, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

НСИ отчете спад в строителството и промишлеността

НСИ отчете спад в строителството и промишлеността
Petya Dimitrova

Индексът на промишленото производство отбелязва спад от 1.9% през август 2014 г., сочат предварителните данни на НСИ. През август 2014 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 0.9% в сравнение с юли 2014 г.

През август 2014 г. намаление спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 2.9%, и в преработващата промишленост – с 0.7%, докато в добивната промишленост е отчетено увеличение от 2.8%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили – с 35.4%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители – с 13.1%, производството на лекарствени вещества и продукти – с 12.4%, производството на метални изделия, без машини и оборудване – с 9.5%, производството на тютюневи изделия – със 7.3%. Ръст е регистриран при: производството на химични продукти – с 9.6%, производството на мебели – с 6.3%, производството на облекло – с 4.5%.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 15.2%, и в добивната промишленост – с 5.3%, докато в преработващата промишленост е регистриран ръст от 3.0%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 30.6%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 26.2%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти – с 23.3%, производството на химични продукти – с 13.3%, производството на изделия от каучук и пластмаси – с 11.3%.Намаление е отчетено при: производството на превозни средства, без автомобили – с 20.8%, производството на лекарствени вещества и продукти – със 17.0%, производството на тютюневи изделия – с 9.9%, производството на електрически съоръжения – с 6.6%.

По предварителни данни на статистиката през август 2014 г. индексът на продукцията в сектор “Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни , е с 1.6% под равнището от предходния месец.

Календарно изгладените данни показват намаление от 0.3% на строителната продукция през август 2014 г. в сравнение със същия месец на 2013 година.

През август 2014 г. индексът на произведената строителна продукция е под равнището от предходния месец, като продукцията от сградно строителство намалява с 1.5%, а от гражданското/инженерното строителство – с 1.6%.

На годишна база намалението на строителната продукция през август 2014 г. се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е със 7.7%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано увeличение от 9.7%.

Добави коментар