Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | October 23, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

БВП през първото тримесечие на 2016 г. се увеличи над очакваното

БВП през първото тримесечие на 2016 г. се увеличи над очакваното
Petya Dimitrova

Според експресните оценки на НСИ, БВП през първото тримесечие на 2016 г. се увеличи в реално изражение с 2.9% спрямо същото тримесечие на 2015 г. Неговият най-значителен компонент от страна на търсенето – крайното потребление (85.2% от БВП), нарасна умерено с 0.5% на годишна база. По-малкият компонент – брутното образуване на основен капитал (15.2% от БВП), се сви по-интензивно – с 3.6%. Третият компонент – нетният експорт беше отрицателен (-1.0% от БВП), като износът спадна с 0.3% на годишна база, а вносът се сви с 2.8%. От страна на производството, през първото тримесечие продукцията на индустрията нарасна с 3.1% на годишна база, показва анализ на  една от големите банки у нас.

„През следващите тримесечия очакваното по-бързо възстановяване на еврозоната ще подкрепи донякъде ръста на експорта. От друга страна, потреблението ще продължи плавно да нараства, докато брутното образуване на основен капитал ще спада или клони към нулев ръст, поради ограничено усвояване на еврофондове, задържане спада на лихвите по кредитите и умерено високите публични разходи, заложени в Закона за бюджета (2.5 дефицит от БВП за 2016 г.). Като цяло усвояването на еврофондове през 2016 г. ще бъде слабо“, коментира икономическият анализатор Емил Калчев.

Коефициентът на заетост нарасна с 0.8 пр.п. на годишна база през първото тримесечие на 2016 г. и достигна 48.5%. От друга страна, коефициентът на безработица намаля с 2.0 пр.п. за периода до 8.6%. Двата показателя отразяват положителната динамика на БВП за тримесечието и се очаква те умерено да продължат да се подобряват.

Анализът на Райфайзенбанк отчита, че към края на март 2016 г. държавният бюджет натрупа излишък от близо 1.9 млрд. лв., за разлика от същия период на 2015 г., когато той беше само 257.1 млн. лв. Отнесен към БВП за тримесечието (17.8 млрд. лв.),

излишъкът съставлява 10.4% от него. Приходите и помощите, събрани от държавата за първите три месеца на годината, възлязоха на 9.1 млрд. лв. (16.7% ръст на годишна база), а разходите (в т.ч. вноската в бюджета на ЕС) – на 7.2 млрд. лв. (4.1% спад).

„Като цяло данните показват малко по-здравословна картина на бюджета в сравнение със същия период на миналата година: много по-голям излишък и спад при държавните разходи“, обясни Калчев

През първото тримесечие салдото на текущата сметка премина в положително, 185.1 млн. евро с натрупване (0.4% от БВП), при излишък от 113.7 млн. евро за първото тримесечие на 2015 г. (0.3% от БВП). За периода януари-март 2016 г. нетните преки чуждестранни инвестиции в страната бяха в размер на 351.3 млн. евро или спад с 208.1 млн. евро на годишна база.

 

Добави коментар