Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | December 13, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

ИПИ предлага 90 мерки за рестарт на реформите

ИПИ предлага 90 мерки за рестарт на реформите
Petya Dimitrova

Представянето на България в международните класации за пореден път демонстрира липсата на осезаем напредък в подобряването на икономическата среда, повишаването на ефективността на публичните услуги, ограничаването на корупцията и като цяло – подобряването на условията за живот и бизнес в страната. Това показват данни на  Институтът за пазарна икономика, който с подкрепата на Фондация за свободата „Фридрих Науман”, прави преглед на редица международни индекси и анализира мястото на България в тях.

При подобен застой перспективите за бъдещето не са оптимистични. Предизвикателствата пред политиците са огромни, а решаването им не може да се отлага, тъй като няма нито време, нито ресурси, коментират експерти от ИПИ.

Резултатът на България спрямо останалите страни-членки на Европейския съюз показва доста разнопосочно представяне – в отделни класации страната се представя добре, но в други изостава значително. Слаби резултати (между 40-60%) се констатират в Индекса за възприятие на корупцията оценката на България е под половината от максималната и далеч от тази на първенците – Дания.
Посредствени резултати (между 61-70%) страната ни покава в индексите за конкурентоспособност, икономическа свобода (Херитидж) и условия за правене на бизнес класират България по-близо до първенците както в ЕС – съответно Швейцария, Ирландия и Дания.
Добри резултати (70-80%) имаме в индексите за икономическа свобода (Фрейзър) и човешко развитие България се представя добре, като оценката е около максималната и доста по-близо до тази на водещите страни в ЕС – Финландия и Холандия.

От ИПИ предлагат 90 мерки в изследването, които целят рестартиране на реформите и изваждането на България от летаргията, в която е изпаднала през последните години. Тези мерки представляват инструментариума, с който да се постигнат повече инвестиции, по-висок икономически растеж, по-високи доходи, подобряване на благосъстоянието на населението и скъсяване на дистанцията с първенците.

Като най-важните и належащи реформи те посочват еднакви правила и равни възможности (независима съдебна система; специализирани съдилища; ефективна администрация; електронни услуги), образование и професионална квалификация, гъвкави условия на пазара на труд, избор и отговорност при социалното и здравното осигуряване.

 

Добави коментар