Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | January 21, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Брюксел отпуска 16 млрд. евро за подпомагане на българската икономика

Брюксел отпуска 16 млрд. евро за подпомагане на българската икономика
Petya Dimitrova

Вицепремиерът по управление на средствата от европейския съюз Илияна Цанова представи днес в Министерски съвет Споразумението за европейските средства, които са предвидени за България през новия програмен период.

До 2020-та година България може да усвои общия ресурс от европейските Структурни и Инвестиционни фондове, който възлиза на 9 млрд. 849 млн. евро и те ще се реализират чрез 9 програми, 7 от които оперативни.

В допълнение към този ресурс ще можем да ползваме допълнителни средства по Директните плащания (5 336 млн. евро), Механизъм за свързване на Европа (406 млн. евро), Европейско териториално сътрудничество (165 млн. евро) и новият Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (104 млн. евро), с което сумата нараства до 15,860 млрд. евро, каза Цанова.

2.3 млрд. евро се отпускат за развитие на селските райони, а 88 милиона евро – за рибарство и морско дело. Целта е да се да се подобри конкурентоспособността на аграрния сектор и да се постигне икономически растеж.

„Това Споразумение, заедно с директните плащания, ще осигури близо 16 милиарда евро в подкрепа на българската икономика – това са парите за градовете и селата, за земеделците, за предприемачите, за младежите, за безработните, за образованието, за природата. То е ясен план за инвестиции и реформи, които ще допринесат за устойчив икономически растеж и повишаване качеството на живот на българските граждани. Необходимите реформи ще са основата за ефективното и качествено използване не само на европейските структурни и инвестиционни фондове, но и на националния ресурс. Те повече не могат да се отлагат и ЕК ще бъде наш партньор в този процес. Изпълнението на Споразумението ще очертае хоризонта на една различна и по-добра за своите граждани България“, подчерта вицепремиерът Илияна Цанова.

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България през настоящия програмен. С него се определя стратегията на страната ни и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на ЕС, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството.

Очаква се в края на месеца, одобреното от ЕК Споразумение да бъде подписано на официална церемония в София. До края на годината пък трябва да бъдат одобрени и отделните оперативни програми, както и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

 

Добави коментар