Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | August 15, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Технологии

Поглед отвътре в света на технологиите и иновациите.

Продажбите на персонални компютри нарастват за първи път от шест години насам

13/07/2018 |

Продажбите на персонални компютри (PC) бележат ръст за първи път от шест години насам. Това показват резултатите на две изследователски фирми – IDC и Gartner, отразяващи динамиката на пазара през второто тримесечие на 2018 г. Повече

Технологиите за изкуствен интелект и добавена реалност, както и новите регулации променят пазара на ERP системи през тази година

10/07/2018 |

Навлизането на изкуствения интелект и добавената реалност (augmented reality), „социализирането“ на ERP системите, както и новите мега – регулации са сред най-важните двигатели за промяна на сегмента на бизнес софтуера през тази година. Това става ясно от нов анализ на българската консултантска компания Тим ВИЖЪН България, насочен към развитието и бъдещето на сектора.

„Системите за управление на бизнеса са от толкова ключово значение за предприятията, че всяка нова технология, приложима в бизнеса, им оказва сериозно влияние. Затова нашите очаквания са те тепърва да търпят сериозни промени, под влияние на бурното развитие на машинното обучение, изкуствения интелект, добавянето на интелигентност на различни нива в корпоративната информационна инфраструктура, както и на технологии като augmented reality и Internet of Things” – споделя Александър Хаджидимитров, Ръководител отдел Консултанти в Тим ВИЖЪН България. По-долу можете да се запознаете с най-интересните нови тенденции в сектора през първата половина на годината.

Съответствие с нови мега – регулации

Малко повече от месец след влизането в сила на новата европейска регулация за защита на личните данни, General Data Protection Regulation (GDPR), едва ли има човек, ангажиран с корпоративни ИТ системи, който да не е запознат с нея. Системите за управление на бизнеса са сериозно засегнати от този регламент, доколкото обработват и съхраняват масиви с лични данни за потребители, партньори, доставчици и др. GDPR обаче е само последният пример сред множеството нови регулации, които напоследък се появяват в Европейския съюз. В редица браншове като например банките и здравеопазването са на лице още по-сериозни законодателни ограничения, които оказват сериозно влияние на функционирането на системите за управление на бизнеса. В резултат все по-често разработчиците на ERP софтуер предлагат разширения за съвместимост с различни нови нормативни документи, актуализират версиите си, за да са в съответствие или стават по-гъвкави, позволявайки по-бързи промени с цел отговаряне на новите регулации.

GDPR беше фодещ фактор в поведението на бизнеса през първата половина на 2018 и вероятно ще остане такъв и през втората. Макар бизнесът да имаше над 2 години за подготовка, повечето компании научиха за нея едва след средата на 2017. Тогава започнаха и основните активности, насочени в направления като преразглеждане на начина и системите за съхранение на данни в компаниите, възможностите за осъществяване на стриктен контрол, въвеждане на политики за достъп, обучение на служителите, обработващи данните, преглед на взаимоотношенията с доставчици и клиенти и други.

Особено силно GDPR повлия на компаниите, чиито клиенти са преобладаващо физически лица. Трупаните с години бази с контакти наложиха провеждането на кампании за препотвърждаване на съгласието на потребителите за съхранение на данните им. Това се оказа сериозно предизвикателство към някои компании, свързано с изпращането на писма до всички, попълването на анкети и съхранение на получените отговори за последваща обработка. И докато за първите 2 задачи има доста добри онлайн решения, то обработката на получените резултати трябваше да се отрази в съществуващите системи на компанията. Докато за компаниите, разполагащи с добри CRM решения, това може да бъде автоматизиран процес, за останалите е свързано с доста ръчен труд. От друга страна самите потребители също не бяха подготвени за този поток от писма, искащи потвърждения и много от тях ги пренебрегнаха, лишавайки се по този начин от информация, за която са се абонирали целенасочено.

GDPR има още един аспект, освен правото за съхранение на информация, а именно – правото на физическите лица да поискат информацията им да бъде предоставена на друга организация. „За момента този аспект до голяма степен е пренебрегван, доколкото всички усилия са насочени към управление на съхраняваната информация. Подобни заявки на физически лица днес са по-скоро изключение, но с времето те вероятно ще се увеличат, което от своя страна ще доведе до нуждата от нови стандарти за подобен обмен на данни и съответно до промени в системите на компаниите“, споделя още Александър Хаджидимитров.

Изкуствен интелект и машинно обучение

Че изкуственият интелект тепърва ще влияе на развитието на бизнес софтуера едва ли вече е новина за някого. Затова не е учудващо, че компаниите от сектора през последните месеци инвестират активно в придобиването на AI (Artificial Intelligence) стартъпи. Любопитно е обаче, че за разлика от автономните автомобили, в които решенията се взимат от машините, в ERP системите изкуственият интелект е по-скоро подчинен на човешките решения и служи предимно за тяхното подобряване и ускоряване. Първите опити за интегриране на технологии от типа machine learning и deep learning в системи за управление на бизнеса потвърждават тази тенденция. Фокусът тук е върху подкрепата за човека, който взима решенията и разширяването на неговите възможности, вместо върху заместването му. Което е добра новина за служителите на множество работни позиции в контекста на страховете, че „умните“ машини ще ни отнемат работните места.

Интересен е примерът с испанския гранд „Реал Мадрид“ в борбата с футболното хулиганство. Тяхната CRM система е свързана със система за разпознаване на образи (едно от направленията в изкуствения интелект), което позволява в реално време да се идентифицират лицата на стадиона и съответно при инцидент веднага да се разпознаят участниците.

Добавена реалност

Исторически погледнато първоначално ERP системите са създадени, за да оптимизират работата в производствените предприятия, където основните ресурси са суровините и частите. Едва по-късно този тип софтуерни решения навлизат по-широко в други сегменти като бързо-оборотните стоки или финансите. А с автоматизирането и дигитализирането на производството, системите за управление на фирмените ресурси разширяват своите възможности и използват впечатляващи нови технологии, увеличаващи тяхната ефективност. През последните месеци се увеличават примерите за интеграция на ERP с устройства за добавена реалност (augmented reality), както и с Bluetooth бийкъни, чрез които се проследява по-лесно местоположението на материалите и работниците.
По-лесни и достъпни BI платформи

Business Intelligence (BI) системите са сред най-динамично развиващите се класове бизнес софтуер и очакванията са тяхното навлизане като процент от предприятията през следващите години да се увеличи значително. Основната причина за това е фактът, че този тип решения стават все по-гъвкави и лесни за използване от непрофесионалисти. BI софтуерът Tableau например се откроява с лесен и достъпен интерфейс, който позволява на практика на всеки в организацията да извлече максимума от фирмените данни. Резултатът е не просто подобряване процеса на взимане на решения на различни нива в организациите, а и оформянето на качествено нова аналитична култура, която повишава още повече тяхната конкурентоспособност.

Зараждането на социално ERP

Социалните медии безспорно са едно от най-значимите явления в технологичния свят през последните години и отдавна се говори за тяхната интеграция с корпоративната информационна среда. А напоследък наблюдаваме все повече знаци, че тази тенденция започва да се реализира. И макар все още да сме далече от използването на пълноценни „социални ERP системи“, първите стъпки на големите разработчици в тази посока вече са факт.

ERP гледа към блокчейн

Блокчейн технологията се развива изключително динамично през последните месеци, въпреки волатилността и спада в цената на основните криптовалути. И докато криптовалутите бяха едно от първите приложения на тази технология, в последните месеци се правят опити за навлизането ѝ във все повече сегменти. Все повече компании проявяват интерес към интегрирането на блокчейн в различни свои процеси и вече са на лице първите въпросителни как това ще повлияе на системите за управление (ERP и CRM). Все още е рано да се прогнозира, но някои разработчици вече виждат редица предимства и възможности на блокчейн особено по отношение проследяемостта на ресурси, продукти и активи, както и още по-стриктното управление на достъпа и използването на наличната в системите информация.

Все по-бързи внедрявания

Всеки опитен ИТ мениджър би потвърдил, че внедряването на ERP система традиционно е труден и дълъг процес. Все пак внедряването на толкова мащабно решение е свързано с промяна на самата сърцевина на бизнес процесите и всяка грешка може да доведе до сериозни загуби. Тенденцията в последно време обаче клони към увеличаване на броя на внедряванията на стандартизирани решения, което значително намалява нужното за това време. За това допринасят няколко тенденции, а именно:
Водещите производители на системи за управление увеличиха значително стандартната функционалност на своите решения. Така много функции, които по-рано бяха разработвани в рамките на внедряването, вече идват като базова функционалност.
Големите внедрители с дългогодишен опит имат готовност да предложат готови решения за много сектори на бизнеса.
Отварянето на системите за управление към малките и средни компании. Докато по-рано от такива софтуерни решения се възползваха само големите компании, то днес, благодарение най-вече на облачните технологии, системите стават достъпни и за малки компании, за които стандартната функционалност е напълно достатъчна.

Нови вертикални сегменти

Земеделските производители не са типичните потребители на ERP системи, но с новите възможности за финансиране като подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ към Програмата за развитие на селските райони все по-често ще виждаме ERP проекти в този сегмент. Това от своя страна ще донесе нови предизвикателства за разработчиците и внедрителите, доколкото земеделският бизнес има множество особености и специфики.

„Онтотекст“ повишава сигурността на своята семантична база данни GraphDB

02/07/2018 |

Българската компания за семантичен софтуер „Онтотекст“ АД, част от „Сирма Груп Холдинг“ АД, представи новата версия 8.6 на своята популярна семантична база GraphDB. В нея са добавени редица нови опции за сигурност, с което работата с фирмените данни става не само изключително лесна и бърза, а и още по-сигурна.

 

GraphDB е база данни от ново поколение, която позволява създаването на семантични връзки между данните и в резултат – извличането на много повече стойност от фирмените и институционални информационни масиви под формата на свързани данни. Това я прави особено подходяща за проекти и организации в областта на фармацефтиката, масмедиите и издателската дейност, пазарната информация, както и за всеки друг бизнес, който предполага обработката и свързването на големи масиви от данни от различни източници. Сред клиентите на „Онтотекст“, използващи GraphDB по света, са Парламентът на Великобритания, BBC, Euromoney, The Financial Times, Springer Nature  и много други разпознаваеми международни организации.

 

През годините GraphDB се е сблъсквала с множество казуси, свързани със сигурността, което е довело до натрупването на ценно ноухау от екипа на „Онтотекст“ в тази важна област. Това позволява усъвършенстването на семантичната графова база данни и превръщането й в едно изключително надеждно решение, предлагащо корпоративно ниво на сигурност.

 

Фокусът на новата версия 8.6 е именно сигурността. В нея са внедрени редица нови защити на ниво приложения, което гарантира сигурно опериране в не – надеждни мрежи с всякаква топология. Друго нововъведение е поддръжката на одит на логовете, който гарантира проследяемостта на всяко действие в базата и го свързва с потребителското име и адреса на източника. В добавка всички комуникации между възлите в клъстера са защитени от специален алгоритъм и е добавена опция за криптиране на мрежовия трафик. Поддържа се и технологията Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) за централизирано управление на потребителите. Новата версия на GraphDB е обновена до най-новата версия 2.3.2 на технологията RDF4J, до най-новите версии на конекторите Lucene – 7.x, Solr – 7.x и Elasticsearch – 6.x, както и до най-новата публична стабилна версия на OpenRefine – 2.8, което подобрява възможностите за съвместимост с Wikidata и други публични услуги.

 

„Цифрова република“ организира кампания „Пиши на своя евродепутат – спаси интернет“

02/07/2018 |

Интернет в сегашния му вид е застрашен от предложение за нова директива относно авторското право в цифровия единен пазар. Текстовете вече бяха приети от правната комисия на Европейския парламент и на 5 юли предстои тяхното гласуване в пленарната зала на институцията. Съществуват индикации, че текстовете на новата директива ще бъдат подкрепени и там, въпреки че редица видни интернет експерти, включително и създателят на world wide web технологията Тим Бърнърс – Лий и съоснователят на Wikipedia Джими Уейлс вече се изказаха остро против нея. Мненията на някои експерти стигат дори до прогнозата, че директивата и по-конкретно два текста от нея ще промени интернет изцяло и дори ще го унищожи в сегашния му вид.

Повече

Девет тенденции при дизайна на банята през 2018 година

28/06/2018 |

Навлизането на по-светли тонове, скандинавският дизайн, разнообразни по форма огледала и нови технологии са едни от най-любопитните тенденции в дизайна на банята през тази година. Оформянето на интериора в това помещение си остава едно от най-големите предизвикателства, тъй като то трябва да е едновременно функционално, лесно за почистване, поддържане удобно за ползване и все пак – да е красиво и да създава топлина и уют в дома. Затова и по традиция банята е предизвикателство за интериорните дизайнери и източник на множество нововъведения в бранша. Повече

Трансграничен Балкански коридор ще осигури тестване на свързани и автоматизирани автомобили

26/06/2018 |

Инициатива за трансграничен Балкански коридор, който ще осигури тестване на свързани и автоматизирани автомобили до Западна Европа, бе стартирана по време на първото Българско председателство на Съвета на ЕС. Повече

Как да шофираме безопасно при силен дъжд и наводнения

20/06/2018 |

Силният дъжд и свързаните с него наводнения, които са основна тема през последните дни, създават реална опасност за шофьорите на автомобили и пътниците им. Превантивните мерки при обслужването на автомобила са ясни – сменени нови чистачки на предното стъклото, нови балансирани гуми с подходящ грайфер и налягане спрямо предписанието на производителя, както и работещи фарове и спирачни светлини. Николай Илиев от Motornomaslo.bg дава практически съвети как да останем в безопасност, когато времето се обърне срещу нас. Повече

Сирма с одобрен Проспект от КФН

15/06/2018 |

На 12.06.2018 г. с решение № 585-Е, Комисията за Финансов Надзор одобри Проспекта за вторично публично предлагане на Сирма Груп Холдинг АД. Упълномощеният инвестиционен посредник и мениджър обслужващ увеличението на капитала е “Първа Финансова Брокерска Къща” ЕООД. Повече

Седем съвета за безопасно каране на мотоциклет през летните месеци

14/06/2018 |

Активният мотосезон е в разгара си и със затоплянето, както и с организирането на редица събития мотористите все по-често могат да бъдат видяни да управляват волно своите двуколесни машини по пътищата на страната ни. Заедно с удоволствието от карането обаче на дневен ред отново идва и страхът. Зачестилите случаи на катастрофи с участието на мотоциклети, много от които съвсем нелепо и без сериозна причина, не може да не накарат всеки фен на тези ефектни возила да се притесни и да се запита как да повиши сигурността си по време на шофиране. Повече

ЕК предлага увеличение с 47% на средствата по механизма „Свързана Европа“ за 2021-2027 г.

11/06/2018 |

Европейската комисия предлага увеличение на средствата по механизма „Свързана Европа“ (Connecting Europe Facility) за следващия 7-годишен бюджетен период 2021-2027 г. с 47%, в сравнение със сегашния бюджет за 2014-2020. Общата сума, заложена от Комисията е 42,3 млрд. евро, от които 30,6 млрд. евро са предвидени за изграждането на инфраструктурни мрежи в транспорта, 8,7 млрд. евро – в енергетиката и 3 млрд. евро – за цифрови мрежи. Повече