Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | June 23, 2017

Отиди най-горе

Най-горе

Технологии

Поглед отвътре в света на технологиите и иновациите.

Stroyrent отчита сериозен ръст при наемането на строително оборудване

21/06/2017 |

Българската компания за строителна техника под наем Stroyrent отчита сериозен ръст при наемането на съоръжения и оборудване през последните месеци, в сравнение със същия период на 2016 година, съобщават от дружеството. То е един от водещите български доставчици на техника за строителни дейности и неговите разчети могат да бъдат показателни за развитието на сектора. За да отговорят на възходящата тенденция от компанията вече активно закупуват ново оборудване от чужбина.

Ръстът при някои категории оборудване е особено висок, като приходите от отдаване на строителни скелета например, през последните месеци са нараснали с 85%, в сравнение с миналогодишните данни. Компанията предлага множество различни видове фасадни, подпорни и други скелета. Нейни представители отчитат ръст и в повечето от останалите основни категории строително оборудване, включително вишки, едра механизация, контейнери огради и химически тоалетни .

„Сред основните причини за възходящата тенденция е стартирането на десетки нови строителни обекти. Голяма част от тях са създадени по програмите за саниране и обновяване на сгради, но не са малко и проектите за изграждане на нови жилищни и индустриални обекти“ – обяснява Ганимир Ганчев – управител, Stroyrent.

Друга открояваща се тенденция при скелетата е нарасналото търсене на фасадни скелета, които се използват с рекламна цел. Това важи най-вече за централните региони на големите градове, където има множество запитвания от рекламни агенции за скелета с цел обособяване на позиции за външна реклама по фасадите на жилищни сгради.

Медицинският център на “Дженерали” – с нов апарат за диагностика в гинекологията

20/06/2017 |

“Дженерали Закрила МДЦ” представи нов иновативен уред за изследване на новообразувания при шийката на матката, информира сайтът Insmarket.bg. Уредът ZedScan използва електрическа спектроскопия (EIS), за да осигури обективна оценка на цервикалната епителна тъкан, която може да бъде безпроблемно комбинирана с колпоскопското изследване, подобрявайки точността на процедурата. Апаратът прави оценка на неоплазията, която в съчетание с колпоскопската картина, помага да се вземе решение има ли нужда и къде трябва да се вземе материал за биопсия, както и дали не би могло лечението да бъде предложено по време на самото изследване.
Апаратът редуцира до два пъти необходимостта от биопсия и открива над 98% от промените в клетките, водещи до злокачествени заболявания на шийката на матката. Редица специалисти вече използват апарата като заместник на колпоскопия и цитонамазка изобщо.

Апаратът се състои от 3 компонента: docking система, чийто софтуер е включен към компютър, апарат и сензорно устройство за еднократна употреба. С помощта на сензорното устройство на принципа на електрически импеданс се скенират 12 зони от маточната шийка и цервикалния канал, като се регистрират най-ранните изменения в клетката, преди да се установят с рутинни методи като цитонамазка. Скенират се всички слоеве от епитела и апаратът дава обективна оценка за неговото състояние. Резултатът се получава в момента на изследването, което спестява време и безпокойство на пациентките. Това е много по-чувствителен метод в сравнение с цитонамазката по отношение на диагностицирането на предракови изменения на маточната шийка – съответно 95% и 70% чувствителност на двата метода, коментират експерти.

Резултатът може да бъде негативен или позитивен. При негативен резултат пациентката не се нуждае от други изследвания и подлежи на преглед след 1 год. При позитивен резултат апаратът идентифицира зони, в които има диспластични клетки. В тези случаи се налага биопсия за хистологична диагноза от конкретна зона на маточната шийка, а не произволно.

Изследването може да се прилага на всички жени, подлежащи на годишен профилактичен преглед, особено на тези с негативна колпоскопска находка. При пациентки с абнормна цитонамазка-IIB-IIIA групи апаратът определя дали се налага биопсия или не, а ако се налага – от коя точка да бъде взета. При тази категория пациенти негативният резултат спестява много изследвания и безпокойство за определен период от време, тъй като резултатът се получава в момента на изследването. При пациентки с HPV положителни щамове чрез апарата се определя дали има промени в клетките, които изискват хистологично уточнение, или пациентката е само вирусоносител.
Според специалисти апаратът има редица предимства пред цитонамазката като скринингов метод за откриване на предракови заболявания. Резултатът се получава веднага, а изследването се извършва в амбулаторията в хода на гинекологичния преглед, като не изисква допълнително патоанатомична обработка и отнема 3-4 минути. Апаратът елиминира “човешкия фактор” за разлика от елемента на субективизъм при цитонамазките. Сканират се клетките от всички слоеве на епитела (лигавицата) на маточната шийка, докато цитонамазката анализира само повърхностните клетки, които са ексфолиирани с четката и шпатулата. Чувствителността на цитонамазката т.е способността за откриване на предракови изненения – CIN II-CIN III е 70%, докато чувствителността на Zed Scan е над 90%. Това означава, че при нормална цитонамазка в около 30% от случаите са възможни предракови промени, които могат да бъдат уловени с по-чувствителен метод. Това определя и високата негативна предиктивна стойност на “ZedScan” апаратурата – при отрицателен резултат пациентът може да бъде спокоен, че със сигурност няма заболяване и може да се яви на преглед след 1 година. Тези възможности на апарата го определят като подходящ за скрининг и профилактика на предраковите изменения на маточната шийка. При абнормни цитонамазки-над IIB-IIIA Pap група се налагат редица изследвания (HPV-тестувания), лечения, повторни цитонамазки, колпоскопии и биопсии, като едва в 20-25% от тези т.нар. сигнализирани цитонамазки се установява предраково заболяване. В останалите 75-80% всички тези процедури оказват финансово и емоционално въздействие за определен период от време върху пациентите и техните близки.

Новата придобивка за медицинския център на “Дженерали Застраховане” продължава мисията на застрахователя да осигурява превантивна медицина за своите клиенти. Всяка година компанията проучва и търси начин да инвестира в най-новите технологии.Миналата година “Дженерали Закрила МДЦ” представи последен модел 4D ехографска сонда, която е от изключителна важност за пренаталната диагностика на бременни жени.

За изследване със ZedScan може да бъде записан час за профилактичен преглед на тел. 02/94 20 700 или на адрес: бул. “Княз Ал. Дондуков” № 79-81 в дните от понеделник до петък от 8:00 до 19:30 ч. Изследването се прави от д-р Пламен Петков, акушер гинеколог. Д-р Петков е специалист по акушерство и гинекология с 27 годишен опит по специалноста. Завършша МУ-София 1985 г., придобива специалност по АГ 1990 г. Работи последователно в районна болница 4 години и след придобиване на специалност работи в Ангола и Тунис като акушер гинеколог. От 1994 г. работи в Първа АГ болница “Св.София”-гр. София до 2016 г. Има опит във водене на раждане, оперативното акушерство и гинекология, в акушеро-гинекологичната диагностика. Има курсове и специализации у нас и в чужбина по ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията, колпоскопска диагностика, новости в оперативната техника в акушерството и гинекологията, онкогинекология, мамологична диагностика. От 2016 г. Работи в МДЦ “Дженерали Закрила” . Извършва водене на раждане и оперативна дейност в Първа АГ болница “Св. София” и болница “Сердика”, София.

Студентите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се учат да работят с облачното решение Microsoft Dynamics NAV Cloud

26/05/2017 |

Българската компания за бизнес софтуер Тим ВИЖЪН България продължава да развива дългосрочното си партньорство със Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, насочено към цялостно запознаване на студентите с модерните системи за управление на бизнеса. На 27 май управителят на фирмата Росен Караиванов ще изнесе лекция, посветена на ERP системата Microsoft Dynamics NAV пред студенти от специалност „Счетоводство и контрол“, Магистърска програма на Стопанския факултет.

В рамките на обучението студентите ще се запознаят и използват „облачната“ версия NAV Cloud на Microsoft Dynamics NAV, разработена от Тим ВИЖЪН България, а хостването на системата в “облачна“ среда е осъществено в партньорство с българската компания за облачни услуги „Датикум“. Екипът на Тим ВИЖЪН България също така вече е съдействал на Софийския университет за присъединяването му към глобалната общност от образователни институции в цял свят, получили Dynamics Academic лицензи от Microsoft за работа с Dynamics NAV за обучителни цели.

„Целта на сътрудничеството ни със Софийския университет е да подготвим бъдещите икономисти за работа с едно от най-широко разпространените ERP решения, с което те неизбежно ще се сблъскат при своята бъдеща реализация. Това ще бъде от важно значение както за тях, така и за работодателите, тъй като преминалите през такова обучение студенти вече ще имат необходимите познания и ще могат директно да започнат работа с подобна система, без да се налага компаниите тепърва да инвестират време и средства в обучението им. Използването на онлайн системата NAV Cloud улеснява значително реализирането на подобни партньорства, тъй като не изисква инсталация и не заема ценни сървърни ресурси. Плановете ни са занапред да разширим подкрепата си за българските висши учебни заведения“ – разказва Росен Караиванов, управител на Тим ВИЖЪН България.

ERP.BG създаде собствен език за програмиране към ERP системата EnterpriseOne

22/05/2017 |

Българската софтуерна фирма ERP.BG създаде собствен език за програмиране. Той е разработен специално за нейната система за управление на бизнеса EnterpriseOne и позволява създаване на допълнителни функционалности. Представлява пълноценен завършен език със собствен компилатор, който е изключително опростен и работи с удобен визуален интерфейс чрез команди и падащи менюта. Може лесно да се използва от непрограмисти и е предназначен за клиентите, консултантите и партньорите на ERP.BG, които внедряват ERP системата EnterpriseOne. Програмният език ще разшири значително възможностите на консултантите да реализират специфични функционалности по желание на клиентите и ще съкрати още повече времето за внедряване на системата. Напредналите потребители също ще имат възможност да го използват.

„Чрез новия език, който добавихме в EnterpriseOne, позволяваме на нашите клиенти да създават собствени бизнес правила, за чието спазване след това да следи ERP системата. Освен това консултантите ни вече могат да добавят много специфични функционалности, интересуващи клиентите, вместо екипът ни да ги разработва тепърва. Очаквам това да позволи на консултантите да се справят на място с между 30% и 50 % от клиентските искания за доработки. Нововъведението ще улесни значително процеса на внедряване и в перспектива ще промени изцяло правилата на играта в сектора и лекотата, с която се добавят нови функционалности и бизнес правила. То е и част от цялостната ни стратегия да превърнем бизнес правилата в ключов елемент от развитието на ERP системата. Накратко новосъздаденият програмен език означава много по-бързи внедрявания с много повече възможности и системи, съответстващи много по-добре на специфичните изисквания на всеки бизнес“ – сподели Иван Аржентински, управляващ партньор на ERP.BG.

Приложенията, които ще се създават с вградения език, ще се обновяват заедно с ERP системата, с което компанията ще гарантира тяхната актуалност при преминаването към по-нови версии.

След като създаде собствен API (Application Programing Interface – интерфейс за разработка на приложения) за своята ERP система, с новия език за програмиране компанията улеснява и добавянето на функционалности направо в системата от хора без програмистки познания. Консултантите по внедряване ще могат да добавят разнообразни нови функционалности при всеки конкретен ERP проект. Те ще имат възможност например да зададат опция, когато представител на компанията, използваща EnterpriseOne, стартира нова продажба към даден клиент, да може да види последните пет неплатени фактури на същия клиент или примерно ако има повече от три неплатени фактури – да може продажбата да се прехвърли за одобрение от друг оторизиран представител на екипа.

„Не на последно място новият език ще позволи ERP системата ни лесно да се привежда в съответствие с различни специфични регулации. А това ще улесни значително и международното разширяване на дейността ни, защото ще спомогне да осъществяваме по-бързо ERP проекти в други държави, отговаряйки на местните регулаторни особености. В по-дългосрочен план очаквам вграденият програмен език да превърне EnterpriseOne в цялостен инструмент, позволяващ на мениджърите да конструират по свое желание целия си бизнес“ – добави Иван Аржентински.

СуперХостинг.БГ улеснява собствениците на WordPress сайтове с нови подобрения в своя инструмент WordPress Manager

16/05/2017 |

Най-голямата българска хостинг компания СуперХостинг.БГ представи редица нови възможности в своя инструмент за бързо и лесно управление на WordPress сайтове – WordPress Manager by SuperHosting. Той е наличен в контролния панел за управление на хостинг акаунтите (cPanel), предоставян от хостинг компанията и улеснява значително работата с уеб платформата WordPress. С него става още по-лесно хора без сериозни технически познания да създадат и управляват пълноценен уебсайт. Пускането на инструмента е част от цялостната политика на компанията да предложи на своите клиенти завършена хостинг услуга, която да им помогне да присъстват по най-добрия начин в интернет и да извлекат максимума от своя уебсайт.

Междувременно WordPress Manager премина успешно от етап на бета тестове към стабилна версия и е достъпен също и с предлаганите от компанията управляеми виртуални сървъри. До момента той се използва от над 12 000 уебсайта.

Какво е WordPress

Това е най-популярната система за създаване на уебсайтове и за управление на съдържанието в интернет. Тя е безплатна, с отворен код и може лесно да бъде инсталирана от всеки, без необходимост от високи технически умения. Това е и една от основните причини днес на WordPress да работят около ¼ от всички уебсайтове в световен мащаб, а броят на сайтовете в СуперХостинг.БГ, работещи с тази платформа, да надминава 50 000. Друго важно предимство е и възможността към нея да се инсталират и редица добавки (плъгини), които обогатяват нейната функционалност.

WordPress Manager by SuperHosting улеснява работата с WordPress. А новата версия на разширението, представена от компанията неотдавна, прави още по-лесно създаването на нов уебсайт. Ето някои от по-важните нововъведения:

По-лесно стартиране на уеб проект

С промените в WordPress Manager клиентите на СуперХостинг.БГ вече могат да направят нова инсталация директно в самото приложение. Това улеснява значително процеса.

По-удобен избор на теми

Темите (шаблоните) в WordPress позволяват създаването на уникална визия и добавянето на функционалности на сайта. Подобно на плъгините, темите също са достъпни безплатно или срещу малки суми, а в интернет могат да бъдат намерени хиляди. В WordPress Manager by SuperHosting са подбрани над 2000 от най-популярните и интересни теми, улеснявайки клиента при избора на визия за новия му проект. Не на последно място това увеличава и сигурността, защото елиминира възможностите той да избере тема от непроверен източник.

Повече сигурност

Използвайки WordPress Manager на СуперХостинг.БГ, клиентите могат да инсталират и конфигурират Let’s Encrypt сертификат на своя сайт директно през разширението, при това – само с броени кликове. Сертификатът добавя към сайта поддръжка на криптирания протокол https, което е от важно значение за онлайн магазини, сайтове, изискващи логин или предлагащи електронни разплащания. В разширението са добавени и допълнителни защити в менюто „Проверки за сигурност“, които увеличават сигурността на уеб проекта.

По-бърз сайт

В инструмента WordPress Manager клиентите на компанията могат да се възползват и от допълнителните модули, допринасящи за по-бързото зареждане на техните сайтове и да активират такива буквално с един клик. Скоростта на зареждане е от важно значение за всеки собственик на уеб сайт и освен за по-доброто потребителско изживяване, е предпоставка и за това, посетителите да останат по-дълго време на даден сайт и да разгледат повече информация.

Велокс създаде първата по рода си система за „облачен“ контакт център

15/05/2017 |

Българският системен интегратор Велокс представи първата по рода си система за „облачен“ контакт център, която предоставя всички функционалности за един модерен контакт център, без да се налага клиентът да закупува собствени сървъри, оборудване и телефонни централи. Тя се нарича Velox Cloud Contact Center и се предлага под наем – като услуга. Тя комбинира най-иновативните решения за обединени комуникации в света със собствени разработки на екипа на Велокс. Насочена е към компании от аутсорсинг индустрията, телекомуникационни оператори, банки, електронни магазини, колекторски фирми и други организации, които разполагат с екипи за маркетинг, продажби или поддръжка по телефона. Повече

Онтотекст ще подкрепи хакатона „10 години България в ЕС“, организиран от Столична Община

10/05/2017 |

Българската компания за семантичен софтуер Онтотекст ще отправи предизвикателство към екипите, участващи в хакатона #BG10xEU „10 години България в ЕС“, който ще се проведе на 12 и 13 май, в София Тех Парк, в рамките на Софийския фестивал на науката. Основни теми на хакатона ще бъдат образованието и устойчивото развитие. Онтотекст предоставя допълнително предизвикателство към участниците да открият скрити връзки в масиви от отворени данни, предоставени от Търговския регистър на България, както и Регистъра на обществените поръчки. Това ще стане чрез използване на популярната в цял свят графова база данни на българската компания GraphDB. Голямата награда, предоставена от организаторите на хакатона ще е парична награда в размер на 10 000 лева. Освен нея ще има допълнителни парични награди за второ и трето място. Повече

Тим ВИЖЪН България ще запознае шуменски студенти с възможностите за кариера в сегмента на системите за управление на бизнеса

03/05/2017 |

Българската технологична компания Тим ВИЖЪН България ще разкаже на студенти от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ какви са възможностите за реализация в сектора на системите за управление на бизнеса. Това ще стане в рамките на форума „MySuccess in Educatuon- Аз и бизнесът“, който ще се проведе на 18 май, в гр. Шумен. Българската компания за внедряване на бизнес софтуер е партньор на събитието и ще запознае участниците в него със сегмента на ERP системите и естеството на работа в него. В рамките на събитието ще се включат и студенти от други градове в Североизточна България.

 

„Това е един динамичен технологичен сектор, който изпитва сериозен недостиг на кадри и предлага чудесни условия за работа. Проблемът е, че нашата дейност често се бърка с тази на софтуерните компании и много млади хора си казват, че това не е за тях, защото не могат да програмират. Истината е, че консултантите по внедряване на бизнес софтуер не са програмисти, а специалисти в областта на бизнес процесите, икономиката и други сфери. Така че работата в сектора е една чудесна възможност да получавате заплата, характерна за ИТ бранша, без да се налага да програмирате. За това и за нас е особено важно да представим дейността си на студентите и предстоящото събитие в Шумен е чудесна възможност за това“ – споделя Александър Хаджидимитров, Ръководител отдел Консултанти на Тим ВИЖЪН България.

 

Форумът „MySuccess.bg 2017 – Аз и бизнесът“ е част от национален проект, който включва поредица от образователни форуми, насочени към студенти от цялата страна. Събитията включват тематични уъркшопи, лекции и срещи между студентите и бизнеса.

СуперХостинг.БГ е отличен като най-добър cloud хостинг доставчик на Webit Awards

26/04/2017 |

Най-голямата българска хостинг компания СуперХостинг.БГ спечели приза за най-добър cloud („облачен“) хостинг доставчик (Best Cloud Hosting Provider) на първите по рода си награди Webit Awards. Припомняме, че церемонията се провежда в рамките на фестивала Webit, който събира на 25 и 26 април в София водещи технологични експерти и визионери. Категорията Best Cloud Hosting Provider има за цел да отличи лидерите в регионалния хостинг пазар. Повече

Ръст при геймърските конфигурации отчитат от веригата за продажба на компютри Plasico

26/04/2017 |

Ръст в продажбите на компютърни конфигурации за видеоигри отчитат от българската технологична компания Plasico IT Superstore. През първото тримесечие на 2017 г. компанията отчита впечатляващо нарастване на продажбите на геймърски компютри, в сравнение със същия период на миналата година и очакванията са тази тенденция да се запази и през следващите месеци. Данните правят впечатление на фона на цялостното забавяне в сегмента на персоналните компютри през последните месеци. Повече