Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | April 25, 2017

Отиди най-горе

Най-горе

Платена публикация

Виктор Павлов, управител на Microinvest: Глобализацията на търговските процеси изисква технологичните решения за управление да говори на езика на бизнеса

22/04/2016 |

1.Отскоро Microinvest предлага ново софтуерното решение за супермаркети и магазини за хранителни стоки. Какви са основните му характеристики?

Microinvest непрекъснато развива и подобрява своите продукти, за да предложи нови и модерни решения за управление на супермаркети и магазини. Повече

Приключи проект „На път – за развитие на селските райони, повишаване на производителността и насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда”

29/06/2015 |

VES Ltd Shoe Factory EU Funds PublicationПриключи проект № BG051PO001-2.2.03-0021-0072 – „На път – за развитие на селските райони, повишаване на производителността и насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда” по сключен договор № ESF 2203-03-13007. Проектът беше осъществен с безвъзмездната финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Повече

Уилсън Лърнинг на 50!

11/05/2015 |

През 1965 година, Лари Уилсън създава Уилсън Лърнинг с идеята, че хората трябва да се стремят да постигат своите цели и да се чувстват удовлетворени от начинът по който го правят. Половин век по-късно, неговото наследство и ценности продължават да са сърцето на нашият бизнес и в нашите клиентски организации като огромно доказателство за устойчивостта на тази водеща вяра. Повече

Ели Димова: Нашата отговорност като бизнес консултанти е да изграждаме устойчиви на новата бизнес действителност служители

16/02/2015 |

Wilson Learning Bulgaria е вече 9 години на българския пазар. Каква е равносметката, която си правите за изминалия период? Повече