Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | December 12, 2017

Отиди най-горе

Най-горе

Финансиране

Новини, мнения и възможности за финансиране на съвременния земеделски бизнес.

Н. Христович: ХОРИЗОНТ 2020 прави ефективна връзка между изследванията и иновациите

23/06/2017 |

Д-р Никола Христович е управител на консултантска и обучителна фирма ФИНСИС. Той е член на БАКЕП и  е един от познатите и уважавани специалисти в областта на европейското финансиране на малките и средни предприятия.  По време на БизнесПРО Форум той ще говори за “Програма Хоризонт 2020, Инструмент за МСП”. 

Разговаряме с него за европрограмата за изследвания и иновации Хоризонт 2020. Тя е най-голямата програма на ЕС с бюджет от 80 милиарда евро и е много важна и полезна за бизнеса, тъй като той може да участва с проекти в нея както чрез консорциуми с научни и други организации, така и самостоятелно чрез грантовата схема “ИНСТРУМЕНТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)”. Повече

ЕК ще мисли за преструктуриране на директните плащания по ОСП

15/03/2017 |

Преструктуриране на директните плащания и намаляване на бюджета – това най-вероятно ще са основните промени на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз (ЕС). Около това мнение се обединиха участниците в Клуб Инвестор на тема „Предизвикателствата пред земеделците през 2017 г.“. Повече

500 млн. лв. субсидии са преведени авансово на 41хил. кандидати

23/12/2016 |

От фонд “Земеделие” съобщиха, че са преведени над 500 млн. лв. субсидии на площ. 41 хил. кандидати са получили средствата като плащания за площ за кампания 2016 г. Повече

Българските фермери ще получат предварителни субсидии през декември.

24/11/2016 |

На българските фермери през декември ще бъдат преведени част от средствата, които трябва да получат по схемата за директно плащане на площ. Повече

78 млн. лв. са отпуснати по ПРСР

02/11/2016 |

Премиерът Бойко Борисов и министърът на земеделието Десислава Танева връчиха днес преди заседанието на кабинета първите 21 споразумения на местните инициативни групи по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР” от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.). Те включват 35 общини от всички краища на страната с население от близо 500 хил. души. Повече

Сектор “Тютюн” ще бъде финансово осигурен и за следващата година

17/10/2016 |

Финансирането за сектор “Тютюн” ще бъде осигурено и за следващата година. Това обеща министърът на земеделието и храните Десислава Танева на откриването в София на 35-ия Конгрес на Европейската организация на тютюнопроизводителите УНИТАБ, предаде БТА.
Повече

Първата ферма за сребърна тихоокеанска сьомга в Европа отвори врати

17/10/2016 |

Общата инвестиция е 5.5 млн. лева, каза Валери Милованов – управител на “Кохоферм”. Повече

От 2 септември ДФЗ приема заявления по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

04/08/2016 |

Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Заявления за кандидатстване ще се приемат от 2 септември до 3 октомври 2016 г. в областните дирекции на Фонд „Земеделие“. Повече

Брюксел отказва да възстанови на страната ни 14 млн. евро за земеделие

29/07/2016 |

Брюксел отказва да възстанови на страната ни 14 млн. евро, изплатени от националния бюджет през февруари т. г., заради слабости в контрола над биосектора. Новината е потвърдена от земеделското министерство, съобщава в в последния си брой на сп. „Икономист”. От ведомството посочват, че вече имат екшън план от мерки, чрез които се надяват да убедят Еврокомисията да възстанови средствата до края на годината. Повече

В района на Нови Искър ще има агробизнес инкубатор

25/07/2016 |

Идеята за разкриване на агробизнес инкубатор е разработена по проект ТУРАС – Урбанистична гъвкавост и устойчивост и предстои нейното реализиране. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Предложеният земеделски терен за база на един бъдещ агробизнес инкубатор в Столична община се намира в район Нови Искър, недалеч от София. За да бъде създаден той и да спомогне за развитието на района по най-подходящия начин общината се нуждае от партньори с широк кръг на експертиза и интереси. Цел на работната среща е пред поканените представители на различни институции, които имат потенциал да допринесат за създаване на такъв инкубатор, да се даде по-подробна информация и да се проведе креативна дискусия по темата. Организаторите ще представят проекта ТУРАС и в частност – целите и подхода на градовете, възстановяващи на нова съвременна основа традициите на селското стопанство в своята непосредствена периферия със селски характер, както и опита натрупан от създаването на агробизнес инкубатора в Брачано. Срещата ще спомогне за обмен на идеи и ще допринесе за изясняване на практическите аспекти, конкретни партньори и стъпките за реализация на агробизнес инкубатор в Столична община.

Ръководителят на проекта Бойка Къдрева посочи като основна негова задача да подпомага дейността на стартиращи фирми и да осигурява работни места за хора от района. С новата структура ще се скъси пътят на продукцията до потребителите и ще се осигури местна биохрана на столичните пазари. При създаването му София ще ползва опита на Брачано край Рим, където успешно работи местен инкубатор AGRI. Докторант урб. Мая Митева от УАСГ посочи, че инкубаторът може да подпомага със база, техника и обучение бъдещите производители, както и да осигури пазари за продукцията. Според арх. Жоржета Рафаилова ползите за района могат да се измерят както финансови средства, така и с индикатори отчитащи социалния и екологичен ефект.

В световен мащаб градовете се стремят да станат по-устойчиви на новите предизвикателства, възникващи ежедневно пред градските общности. Проектът TURAS по 7 рамкова програма на ЕС, в който участва и София, цели да улесни прехода към подобрена урбанистична гъвкавост и устойчивост, като направи тази трудна задача по-конкретизирана и съответстваща на местната реалност в градовете-партньори. За постигане на тази цел проектът оказва методическо съдействие при изработване и следване на локални планове, обхващащи практически действия с различна насоченост. Университети, органи на местното самоуправление, малки и средни предприятия (МСП), както и местни граждани и общности заедно изследват, създадат и демонстрират иновативни стратегии за преход и приложни сценарии в рамките на проекта. Очаква се резултатите да подпомогнат европейските градове и техните околоградски райони от селски тип за изграждане на жизнено-необходима гъвкава устойчивост в условия на значителни и усложняващи се предизвикателства.

Агробизнес инкубаторът предвижда участие на публичния сектор, тъй като реализацията ще има висока социална принадена стойност и значително положително въздействие върху територията на околоградския район. Успешното изпълнение на проекта изисква тясно сътрудничество и активно участие на публичните институции, научната общност, финансови институции и бизнеса – в т.ч. асоциации, предприемачи, големи компании, търговски групи, земеделски кооперации, дистрибутори и други. Участието на всички териториални технически служби, отговарящи за градското планиране и околната среда, е от съществено значение, за да се провери осъществимостта на проекта в съответствие с действащото законодателство. В допълнение е необходимо познаване на териториално-климатичните и агро-икономически условия, за да се определят препоръчителните култури и производства.

Бизнес инкубаторът има два вида активи. Първият е оборудван сграден фонд, в който се настаняват производствено-преработвателни и складови функции, както и помещения, предназначени за развитие на предприемачески проекти. Вторият актив е земеделската земя. След избор на подходящи терени, собственост на общината, за тях се изработва устройствена схема и се определят парцели от порядъка на 3ха, където да се извършва първичното селскостопанско производство. Парцелите са достъпни както за стартиращи, така и за съществуващи МСП, които искат да диверсифицират производството си. Дава се предимство на младите предприемачи и на жени предприемачи. Потенциална цел са и други социални групи, като безработни, работници, които са били съкратени и др. Ползвателите се идентифицират чрез публична покана и сключват договор за наем на земята.