Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | February 22, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Икономика и бизнес

Актуални новини, анализи и тенденции от българската икономика и бизнес.

ЕС и САЩ с най-голям инвестиционен поток

22/06/2014 |

С оборот от 313 млрд евро САЩ са най-големият инвеститор в страните от Европейския съюз. От своя страна държавите – членки са вложили в Щатите 159 млрд евро и 40 млрд евро в офшорни зони,  показват данните на европейската статистическа служба Евростат.

Сред най-големите инвеститори в Общността са компаниите от Бразилия, които са закупили европейски финансови активи на стойност 21 млрд. евро. Швейцария, Япония, Хонконг и Русия са инвестирали в страни от ЕС съответно 18, 10 и по 8 млрд. евро.

Страните от Стария континент насочват свои активи основно към Бразилия, към която се е насочил европейски капитал в размер на 36 млрд. евро. ЕС като цяло е изтеглил свои инвестиции за 11 млрд. евро от Русия и 2 млрд. евро от Канада.

По-голямата част от този поток средства са преминали от и за Люксемург, като според Евростат малката държава е направила 212.5 млрд. евро инвестиции по целия свят или около 62% от всички инвестиции на ЕС навън.

Според статистиката преките чуждестранни инвестиции в страните от Европейския съюз възлизат на 327 млрд. евро през 2013 г. Страните от ЕС пък са инвестирали в други държави и офшорни зони 341 млрд. евро.

През 2012 г преките чуждестранни инвестиции в ЕС са били 159 млрд. евро, а ЕС е инвестирал в други страни и офшорни зони 171 млрд. евро. Т.е през 2013 г. инвестиционните потоци от и към ЕС са се увеличили повече от два пъти.

 

КТБ е поставена под специален надзор

20/06/2014 |

Българската народна банка е получила писмено уведомление от ръководството на Корпоративна търговска банка, в което информира за изчерпване на ликвидността и преустановяване на разплащанията, както и на всички видове банкови операции.

На това основание и с решение на Управителния съвет на БНБ Корпоративна търговска банка е поставена под специален надзор. От този момент правата на акционерите са отнети и са назначени квестори.

Ръководството на централната банка е в пряка комуникация с основните държавни институции. Междувременно от миноритарния собственик на КТБ – ВТБ – бе заявен интерес за водене на разговори с БНБ за подкрепа на КТБ, се казва още в съобщението.

От своя страна в обръщение от ръководството на КТБ, публикувано от Българската фондова борса, се казва:

Уважаеми клиенти на КТБ АД,

Всички ние сме свидетели на безпрецедентна кампания срещу банката, в която бяха въвлечени и органите на съдебната власт. За да защити интересите на своите вложители и клиенти, КТБ АД реши да потърси институционалната подкрепа на БНБ по реда на Закона за кредитните институции, като предложи на Централната банка да постави КТБ АД под специален надзор поради опасност от неплатежоспособност. Уверени сме, че това е допълнителна гаранция за защита на Вашите интереси, а също така и – за бъдещо възстановяване на банковата дейност на КТБ АД под прекия надзор на Централната банка.

Още веднъж сме длъжни да заявим, че Клиентите са ни скъпи и това е единственият мотив, от който се водим да предприемем тази нелека, но необходима в този момент стъпка.

Благодарим Ви за лоялността и подкрепата!

Близо 270 млн. е инвестирала Черноморската банка за търговия и развитие у нас

20/06/2014 |

Към момента общият размер на на инвестициите на ЧБТР в България e 269 млн. евро, разпределени в 30 проекта от сектори за развитие на малките и средни предприятия, енергетика и финанси. Институцията и занапред ще продължи да подкрепя икономическите приоритети на България и да отговаря на нуждите на бизнеса в страната. Това каза ръководителят на институцията Андрей Кондаков по време на 16-тата годишна среща на Съвета на управителите на Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР), който се провежда в София.

Черноморската банка за търговия и развитие е международна финансова институция, учредена от Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украйна.

Финансовата институция подписа споразумение за техническа помощ с Българската банка за развитие за споделяне на знания и добри практики в областта на търговското финансиране, предаде investor.bg. Програмата за техническа помощ включва тренинги, семинари, преки консултации със служители, специализиращи в търговското финансиране.

„Другата седмица в сряда ще бъде прието споразумението за т.нар. мецанин фонд, чиято цел ще бъде подпомагане на малките и средни предприятия“, каза вицепремиерът Даниела Бобева. Тя припомни успешните инвестиции на ЧБТР в ТЕЦ Марица-Изток и проектът за оздравяване и преструктуриране на КЦМ Пловдив в период на спад на цените на международните пазари.

Оперативно-стратегическите цели на ЧБТР за 2011-2014 г. са увеличаване на дела на проектите в публичния сектор и публично-частните партньорства в портфейла на банката до 25%, осъществяване на секторна диверсификация и нови финансови инструменти. Сред целите попада и увеличаването на мобилизацията на ресурси и съфинансирането с партньорски международни финансови институции.

През 2013 г. размерът на активния портфейл на банката възлиза на 1,24 млрд. евро, като средствата са разпредели в 123 операции. Одобрените проекти от управителния съвет за миналата година са за 267 млн. евро, а банката реализира нетна печалба за девета поредна година.

Към май 2014 г. 21% от активния портфейл на банката се пада на Турция. На второ място е Румъния с 16%, по са 10% за Армения и България.

След първоначалния си инвестиционен рейтинг от Moody‘s през 2004 г. оценката на ЧБТР е била повишена три пъти и в момента притежава дългосрочен рейтинг А2. Банката също така получава дългосрочен рейтинг А- от Standard & Poor’s.

 

Бизнесът ще разкрие близо 3400 работни места по проект

19/06/2014 |

Правителството одобри вчера проект на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за частично възстановяване на направените от инвеститора задължителни осигурителни и здравни вноски за работниците и служителите, заели новите работни места, свързани с осъществяването на сертифициран инвестиционен проект.

С акта се одобрява насърчаването на 13 инвестиционни проекта със сертификат по Закона за насърчаване на инвестициите чрез предоставянето на безвъзмездна финансова помощ до 10,5 млн. лв. за периода 2014-2019 г. за частично възстановяване за период от 12 месеца от разкриването на съответното работно място на направените от инвеститора задължителни осигурителни и здравни вноски.

По проектите се предвижда разкриването на 3398 нови работни места и 66 млн. лв. инвестиции. Девет от проектите се осъществяват във високотехнологични производства и услуги, а един е в община с висока безработица. С договора инвеститорите поемат ангажимент да поддържат заетостта по тези проекти за поне 5 години.

Проектите са на дружествата „Бер-Хелла Термоконтрол” ЕООД, „Неона” ООД, „Волаком” АД, „Уолтопия” ООД, „Експириън България” ЕАД, „Консентрикс Сървисиз България” ЕООД, „АЛС България” ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън” ЕООД, „Кока Кола Ентърпрайзис Сървисис България” ЕООД, „Пи Пи Ди България” ЕООД, „Ей Ай Джи Юръп Лимитид (клон България)”, „Луксофт България” ЕООД, „Кол Пойнт Ню Юръп” АД.

ИАНМСП ще инвестира 400 хил.лв. в национален регистър на малките и средни предприятия

19/06/2014 |

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) ще инвестира 400 000 лв в национален регистър на всички малки и средни предприятия (МСП). Парите са осигурени от Европейския социален фонд и от Оперативна програма “Административен капацитет”. Проектът е стартирал през февруари тази година и се очаква да бъде завършен през август 2015 г.

Идеята е в онлайн платформа всички малки и средни предприятия (МСП) да попълват свой фирмен профил, предлаганите от тях продукти или услуги, браншовата им специализация и административни данни. Регистърът ще бъде национален и е с амбицията да обхване всички МСП. Така ще се осигури контакт с държавата по електронен път, похвали се ръководителят на проекта Тони Димов, цитиран от news.bg.

Регистърът ще предоставя възможността МСП да се класифицират бързо и лесно по региони, браншове, размер и т.н. Втората част от проекта ще дава възможността на всички МПС у нас да подават електронно заявления за участия във всякакви проекти и мероприятия. Крайната цел на инициативата е създаване на електронно управление и подобряване на бизнес средата.

Все още обаче не е напълно обмислено как предприятията да бъдат стимулирани да се регистрират в портала, без да бъдат задължавани или заплашвани със санкции, признават си от ИАНМС. От агенцията се оплакаха, че у нас подходът към малките и средните предприятия е далеч от това, което се случва в ЕС.

 

България е страната с най-ниски цени в Европейски съюз

19/06/2014 |

България е страната с най-ниски цени в Европейски съюз, сочат данните на Eurostat, публикувани днес. Сравнение на общо 2 400 стоки и услуги в 28-те страни членки показва, че най-скъпо е в Дания, Швеция и Люксембург.

Цените в нашата страна са едва 48% от средните за ЕС, докато в Дания те са 140% от средните, съобщава Economynews.

Близо до нас, но с 10 проценти пункта по-високи са средните цени в Румъния. Малко по-скъпи са стоките и услугите в Полша и Унгария.

Ако разглеждаме данните в перспективата на това, че българите получават и най-ниските заплати в ЕС, всъщност Полша е по-евтина от България. Цените на храните в полските магазини са 62% от средните за за Европа. Те са по-ниски отколкото в нашата страна, които са на 69% от средните нива в ЕС.

За сметка на това в България се продават най-евтиният алкохол и цигари, автомобили, а и цените в ресторантите и хотелите са най-ниските в Европа.

В същото време битовата техника е по-евтина в Германия, Полша и Чехия. В Унгария пък са са по-ниски цените на облеклата и обувките.

“Пи Пи Ди България” ЕООД получи сертификат за инвестиция клас “А”

19/06/2014 |

Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев връчи сертификат за инвестиция клас “А” на “Пи Пи Ди България” ЕООД за проект за “Разширяване и развитие на административно-финансов комплекс и звена в сферата на научно-изследователската дейност”.

Инвестицията е на стойност 1 млн. лв., като със средствата се предвижда придобиване на технически средства за обезпечаване работата на наетите служители. Проектът ще бъде осъществен в тригодишен период – до месец септември 2016 г., като общият размер на разходите ще достигне 21.2 млн.лв. В периода на реализацията на проекта ще бъдат разкрити 250 работни места.

“Пи Пи Ди България” ЕООД предоставя услуги по създаване, развитие и управление на целия иновационен цикъл на нови лекарствени препарати и лабораторни услуги. Инвестиционният проект “Разширяване и развитие на административно-финансов комплекс и звена в сферата на научно-изследователската дейност”, за който “Пи Пи Ди България” ЕООД получи сертификат клас А, предвижда разширяване на дейността й на територията на София.

Според предварителните данни на БНБ за периода януари – април 2014 г. преките чуждестранни инвестиции в България възлизат на 218.5 млн. евро. Само за месец април тази година те са в размер на 106.6 млн. евро. За сравнение, през месец април 2013 г. инвестициите са били с отрицателен размер от 67.8 млн. евро.

През април има увеличение в две подстатии, формиращи сумата на преките чуждестранни инвестиции. Реинвестираната печалба на чуждестранните инвеститори е 19,3 млн. евро, а отпуснатите от чуждестранните компании вътрешно фирмени заеми на дъщерните им дружества в България са 96,6 млн. евро. По думите на министър Драгомир Стойнев това е знак за повишаващото се доверие от страна на чуждестранните инвеститори по отношение на очакваната възвращаемост на техните инвестиции в България.

 

АББ открива нова производствена база в България

18/06/2014 |

Един от лидерите в енергийните и автоматизационни технологии АББ откри нов завод за производство на продукти ниско и средно напрежение.

Новата производствена база е разположена в град Раковски и се очаква да има около 600 работни места, когато заработи с пълен капацитет. Заводът е част от инвестиция на стойност 23 млн. долара, предназначени за разширяване на производствения капацитет с цел обслужване на нарастващото търсене в Европа и Азия. Тя ще произвежда продукти за управление ниско напрежение и енергийни продукти средно напрежение.

Новият обект, покриващ площ от около 15 000 кв. м, е втората голяма инвестиция на зелено на АББ в района на Пловдив. Първата фабрика на зелено, произвеждаща продукти ниско напрежение, бе изградена през 2009 и към момента в нея работят над 1000 души.

Другите производствени бази на АББ в страната са разположени в Петрич – за продукти ниско напрежение, Севлиево – за продукти високо напрежение и трансформатори, както и сервизен център за турбокомпресори във Варна.

АББ (www.abb.com) е лидер в производството на технологии за енергетично и автоматизирано оборудване, които дават възможност на битови и промишлени клиенти да подобрят ефективността си, намалявайки вредното влияние върху околната среда. АББ Груп има свои компании в около 100 страни по света и разполага с близо 150 000 служители.

БСК обяви стабилност на финансовата система у нас

18/06/2014 |

Финансовата стабилност на България е в основата на националното стопанство и важна предпоставка за устойчивото развитие на страната. Користни политически сметки, нечисти корпоративни интереси и лични кроежи днес заплашват да я разрушат. Всички ние, участниците в българското стопанство, работодатели и заети в него, ще платим скъпа цена, ще понесем огромни разходи и тежки загуби, ако допуснем трудно постигнатата финансова стабилност да бъде разрушена.

Това се казва в официално обръщение на Управителния съвет на Българска стопанска камара (БСК), разпространено до медиите.

От организацията заявяват несъгласието си със зачестилите опити чрез фабрикуване на апокалиптични сценарии за предстоящ финансов колапс и хаос на страната и чрез директни атаки срещу отделни банки и икономически групи да се подкопае доверието в българските банки, да се насажда страх, да се подклажда паника. Недопустими са кампаниите срещу банковата система, поведени от медии, лобистки групи и политически кръгове, пише в изявлението.

От БСК настоятат да се спрат всички акции за очерняне злепоставяне на банки, фирми и личности, за обругаване на институции, за подбуждане на скандали и раздор. “Призоваваме всички политически сили да водят своите кампании за предстоящите предсрочни избори за народни представители в бъдещото 43 Народно събрание в толерантен тон и в конструктивен дух. И най-важното – да се въздържат от злословия по адрес на държавата и нейните публични институции”, заявяват от Камарата.

Представителите на бизнес организацията заявяват и свото доверие в стабилността и надежността на Българската народна банка и подчертават вярата си, че надзорните и правоохранителните органи на страната са в състояние да гарантират върховенството на закона стабилността на фиска, на банковата система, на всички финансови институции и пазари.

НСИ: Увеличават се разходите на работодателите

18/06/2014 |

Разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 3.6% спрямо първото тримесечие на 2013 година, сочат данни на Националния статистически институт за първото тримесечие на 2014 г.

Увеличението в индустрията е с 5.1%, в услугите с 1.3% и в строителството с 4.4%.

По икономически дейности през първото тримесечие на 2014 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – 10.6%, „Административни и спомагателни дейности” – 9.1%, и „Добивна промишленост” – 8.0%.

Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономическите сектори „Операции с недвижими имоти” – с 16.4%, и „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 4.3%.

На годишна база в състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 2.9%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – със 7.5%. По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от минус 17.7% за „Операции с недвижими имоти” до 9.4% за „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”.