Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | July 18, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Икономика и бизнес

Актуални новини, анализи и тенденции от българската икономика и бизнес.

Агенцията за МСП ще търси търговски партньори за български фирми

19/04/2013 |

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) ще търси търговски партньори за конкретни български фирми по сектор и държава и ще организира B2B срещи между компаниите на място. Повече

Производители: Лобистки интереси блокираха новия Закон за конкуренцията

17/04/2013 |

Проектът за промяна на Закона за защита на конкуренцията, внесен в НС с подкрепата на всички парламентарни групи през септември 2012 г., беше спрян от всички онези в парламента и изпълнителната власт, които са пряко и дълбоко обвързани с монополите и картелите в България, и през последните 3 години защитаваха техните интереси. Това заяви социологът и член на УС на съюз „Произведено в България” на пресконференция на производителското сдружение. Повече

Специалистите по маркетинг и продажби – най-търсени през 2013 г.

16/04/2013 |

На глобално равнище компаниите поставят силен акцент върху отварянето на нови работни места, като тази тенденция важи в пълна сила и за българския трудов пазар. Повече

Облекчения за туроператорските фирми влизат в новия туристически закон

15/04/2013 |

Промени в главите за регистрация и категоризация на туроператорска и туристическа агентска дейност, намалени такси за регистрация на туроператорските фирми, изменения в изискванията за персонала,  сертифицирането на спа центрове и други наредби, предвижда готвената ревизия на новия закон за туризма. Повече

Производители срещат търговци на специализирани изложения

15/04/2013 |

Две специализирани срещи-изложения за производители от хранително-вкусовата промишленост и земеделието и представители на основните търговски вериги ще се проведат в края на април. Повече

Промишленият сектор планира над 26% ръст на инвестициите

12/04/2013 |

През 2013 г. промишлените предприятия планират да увеличат инвестициите си с с 26.5% спрямо предходната година. Така тенденцията за ръст на инвестициите в сектора се запазва, след като през 2012 г. бе отчетено увеличение от 2.4% на вложенията в дълготрайни материални и нематериални активи, показва последната инвестиционна бизнес анкета на НСИ за март.

В общия обем на очакваните разходи за нови инвестиции делът на обществения сектор през 2013 г. е 14.6%.  Същевременно обаче, държавните дружества планират значително увеличение на инвестиционните си програми – със 75.3% спрямо 2012 г., докато при частните фирми очакват ръст от 20.7%

Сред основните типове производство, най-голям относителен дял в  очакваните инвестиции през 2013 г. формират енергетичните и свързаните с водата отрасли (52.0%),  при които се очаква увеличение от 70.9% спрямо 2012 година. На второ място по прогнозен обем на  инвестициите (с относителен дял от 29.2%) са отраслите, произвеждащи стоки за междинно  потребление, които предвиждат нарастване с 12.3% спрямо предходната година.

Същевременно  обаче отраслите, произвеждащи недълготрайни потребителски стоки, които са с 11.3% относителен дял в очакваните инвестиции през 2013 г., прогнозират свиване на инвестиционните си програми с  23.7% спрямо 2012 година.

Качествено образование и стабилна данъчна система – необходимите стимули за германски иновации у нас

12/04/2013 |

България продължава да бъде привлекателна дестинация за германските чуждестранни инвестиции заради своята стабилна данъчна система и развиваща се инфраструктура, но все още трябва да положи сериозни усилия по отношение на образованието в страната като условие за произвеждане на качествени инженерни кадри. Повече

Факторингът навлиза с бърз темп на българския пазар на финансови услуги

11/04/2013 |

През 2013 г. се очаква използването на услугата факторинг* от българските компании да продължи да нараства, включително и сред малките и средни предприятия. Повече

Четири основни условия за създаване на иновативна икономика

10/04/2013 |

Кои са четирите основни условия за изграждане на иновативна икономика? Отговор на този въпрос на лекция в София даде проф. Судхансу Рай, преподавател в престижния Copenhagen Business School.
Повече

България ще разчита на наддоговориране за инфраструктурни проекти

09/04/2013 |

Въпреки че за България, Румъния и Полша ще бъдат отпуснати повече средства за следващия програмен период, парите по линия на еврофондовете не са достатъчни за реализация на всички ключови инфраструктурни проекти у нас. Ето защо, България ще търси наддоговориране по оперативните програми, като допълнителни средства за стратегическа инфраструктура ще бъдат осигурявани от националния бюджет, заеми от европейската инвестиционна банка и чрез публично-частни партньорства.  Повече