Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | August 16, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Икономика и бизнес

Актуални новини, анализи и тенденции от българската икономика и бизнес.

Месец преди влизането на закона – на пазара се появиха ипотечни кредити без такси

16/06/2014 |

Малко повече от месец преди законовите промени при ипотечните кредити да влязат в сила, няколко банки вече предложиха такива без такси за усвояване, годишно обслужване и предсрочно погасяване, показва месечният доклад на консултантската компания Кредит Център.

„Няколко банки вече са готови с новитепродукти, които са без таксите, изрично посочени в промените на закона за потребителския кредит. Както се очакваше, премахването на таксите доведе до леко повишение на лихвите, но общата цена на кредита се запазва, дори в някой случай леко се понижава”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център. „Това е добър знак за пазара и показва, че тенденцията на плавно намаление на лихвите продължава.”, коментира още Тошев.

По думите му на пазара все още на пазара няма предложение за ипотечен кредит, при който ако клинетът има затруднение в изплащането му ще е достатъчно да върне имота. “За част от клиентите този продукт събужда определен интерес и очакване.”, казва Тошев. „Много вероятно е след като се появят тези кредити те да не отговорят на очакванията на потребителите поради по-ниския процент на финансиране на покупката и вероятно малко по-високата цена.“

„При бързите кредити, които също бяха засегнати от законовите промени, засега не се виждат промени свързани с поставения таван на оскъпяването. Най-вероятно повечето фирми ще изчакат крайния срок на влизането им в сила, за да променят продуктите си така, че да отговорят на новите регулации. Тъй като промените бяха направени прибързано, предвид приближаващите избори, много експерти смятат, че има оставени доста вратички, които ще позволят заобикалянето им, но дали това е така ще разберем на 23 юли.”, допълва Тошев.

Бизнесът гледа оптимистично за заетостта в следващите 12 месеца

15/06/2014 |

През следващите 12 месеца бизнесът очаква запазване или увеличение на броя на наетите лица във всички региони на страната. Това показва проучване на Института за пазарна икономика сред 1680 фирми в цялата страна. За сравнение, през същия период на миналата година бизнесът очакваше увеличение на броя на заетите в едва 10 области на страната.

По-съществено увеличение на наетите се очаква в девет области, от които три са в Североизточния район (Варна, Търговище и Шумен), една в Югозападния (Кюстендил), три в южния централен район (Пазарджик, Пловдив и Хасково) и две в Югоизточния район (Сливен и Бургас).

Групата области, в които бизнесът счита, че по-скоро броят на наетите ще се запази или ще се увеличи минимално, отколкото да се увеличи включва Велико Търново, Стара Загора, Разград, Плевен, Перник, Габрово и Благоевград.

Сред тези очаквания прозират три тенденции, към които ИПИ насочи вниманието още през лятото на миналата година: През 2012 и 2013 г. Южният централен и Югоизточният район на страната предвождаха възстановяването на пазара на труда; с оглед на очакванията на бизнеса може да се очаква тази тенденция да продължи и през 2014 и 2015 година.
Пазарът на труда в Южна България се възстановява далеч по-бързо от този в северната част на страната; в Северозападния и Северния централен район на страната няма нито една област, където са налице ясно изразени очаквания за повече заетост.
Повишаването на икономическата активност в област Варна най-вероятно ще спомогне за повишаването на заетостта в Шумен, Търговище и Добрич през втората половина на 2014 и първата половина на 2015 година.

Като основни фактори, благоприятстващи бизнеса на местно ниво, бизнесът посочва достъпа до кредит и европейските средства. И двата фактора се радват на по-позитивни оценки от страна на по-големите предприятия (тези с персонал над 50 души), но възприятията сред микро фирмите и малките фирми също са преобладаващо позитивни. В същото време, въпреки високата средна оценка, която бизнесът дава на европейските средства като фактор, цели 32,5% от анкетираните предприятия не могат да преценят ефекта от предоставянето им.

В унисон с резултатите от предходни изследвания и направените от екипа на ИПИ анализи на пазара на труда от началото на годината, като основен негативен фактор пред бизнеса е очертан местният пазар на труда.

Бизнесът е най-силно затруднен в намирането на подходящи за дейността си кадри в областите София (област), Добрич, Перник, Враца и Сливен.

През тази година фактори като инфраструктурата и качеството и бързината на административните услуги са обособени по-скоро като неутрални по отношение на бизнес средата. От своя страна, големината на местния пазар (местното потребление) е проблем най-вече за микро фирмите и малките предприятия.

Standard&Poor’s понижи дългосрочния и краткосрочен кредитен рейтинг на България

15/06/2014 |

Агенцията за кредитен рейтинг Standard&Poor’s понижи дългосрочния и краткосрочен кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута с една стъпка от ‘BBB/A-2′ на ‘BBB-/A-3′ със стабилна перспектива, съобщиха от Министерство на финансите.

Като основна причина за резултата рейтинговата агенция изтъква нестабилната политическа ситуация. Според S&P, сегашната политическа среда продължава да поставя предизвикателства за осъществяването на необходимите реформи за справяне с дългосрочни институционални и икономически проблеми и възпрепятства растежа.

Като основен индикатор за недостатъчен растеж е посочен средният реален икономически растеж за периода 2010-2013 г., който е оценен на под 1%. Като силни страни на рейтинга, които подкрепят стабилната перспектива и балансират рисковете от политическа нестабилност, са посочени фискалната гъвкавост и ниските нива на дефицит и държавен дълг.

„Рейтинговата агенция базира своето решение основно на вижданията си за продължаваща нестабилност на политическата среда, което е само една част от методологията за оценка. За пореден път намират потвърждение оценките на международни анализатори за стабилни фискални променливи – дефицит и дълг, които са посочени като най-силните характеристики на провежданата политика”, коментира министърът на финансите Петър Чобанов.

По думите му експертите от S&P не са отчели позитивните промени в текущата икономическа среда и рестартирането на икономиката и повишаването на заетостта. Растежът започна да се ускорява от втората половина на 2013 г., дължащ се на засилващото се вътрешно търсене и по-високото усвояване на европейските фондове, бизнес климатът се подобрява шест месеца по ред, като за месец май нарасна с 5,3 пр.п., достигайки средното равнище на показателя за 10 годишен период и отчитайки най-високото си равнище от ноември 2008 година, каза Чобанов.

Той отказа да посочи от бюджетна гледна точка коя е най-подходящата дата за предсрочни избори, но бе категоричен, че работата по бюджета за следващата година вече е започнала.

“Те още предния път, в края на миналата година казаха – ако политическата нестабилност продължи, ние ще намалим кредитния рейтинг. Рисковете за това да бъде намален кредитният рейтинг, поради политическата нестабилност, са по-високи, отколкото бяха в края на миналата година. Възможно е да има подобно негативно решение на S&P – те по принцип са консервативна рейтингова агенция. Те дори намалиха кредитния рейтинг на САЩ”, допълни Чобанов

Мащабни сделки и зрелищни полицейски акции в КТБ

14/06/2014 |

„Търговска банка Виктория” ЕАД ще бъде новото име на банката „Креди Агрикол България” ЕАД. Това стана ясно на общо събрание на акционерите на „Креди Агрикол България” ЕАД на 12 юни 2014 г. Общото събрание пък се проведе веднага след като „Корпоративна търговска банка” АД (КТБ АД) придоби 100% от капитала на „Креди Агрикол България” ЕАД. Повече

Одобрили сме инвестиционни проекти за 586 млн.лв

13/06/2014 |

Само за периода юни 2013 – март 2014 г. са сертифицирани пет пъти повече инвестиционни проекти в сравнение с периода юни 2012 г. – март 2013 г. Общият размер на приетите проекти е в размер на 586 млн. лв., благодарение на които са създадени 5460 работни места. Това каза вицепремиерът Даниела Бобева по време на парламентарен контрл, предаде БТА.

По думите й Българската агенция за инвестиции е издала 11 сертификата за инвестиционни проекти клас “А” и един клас “Б”. За тяхното осъществяване ще бъдат вложени 120 млн. лв. и ще бъдат наети над 2100 души.

“В първото тримесечие на тази година намаляха инвестициите спрямо същия период на миналата година”, каза вицепремиеръ. Според нея размерът на внесения чужд капитал у нас тази година ще бъде по-малък в сравнение с предходната поради ред причини.

Бобева отбеляза, че в момента 10 държави членки на Европейския съюз са с отрицателен приток на чуждестранни инвестиции. По нейните думи това означава, че страните не предлагат достатъчно атрактивни условия, за да привлекат инвеститорите.

В момента е в ход сертифицирането на 12 нови проекта, които ще бъдат разгледани от Министерския съвет идната седмица. Общата им стойност е 466,9 млн. лв., като по тях ще бъдат създадени 3349 нови работни места.

 

Ново поколение финансови инструменти ще предлагат по-лесно финансиране за новаторски фирми

12/06/2014 |

Европейската комисия и групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) дадоха началото на ново поколение финансови инструменти и консултантски услуги на ЕС, за да помогнат на новаторските фирми по-лесно да получават достъп до финансиране, съобщават от ЕК. През следващите 7 години се очаква благодарение на продуктите „InnovFin — финансиране от ЕС за новатори“ да бъде осигурено финансиране на стойност над 24 млрд. евро за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) на малки, средни и големи предприятия и организатори на проекти за научноизследователска инфраструктура. С това финансиране се очаква да бъдат подкрепени до 48 млрд. евро крайни инвестиции в НИРД.

Европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин заяви: „Финансовите инструменти дават възможност по новаторски начин да се инвестира в стимулиращи растежа предприятия и дейности. ЕС изостава от конкурентите си в световен мащаб по отношение на бизнес инвестициите в иновации, затова трябва да насърчаваме банките да отпускат кредити за подобни проекти и да помагаме на предприятията с интензивна научноизследователска дейност да получават достъп до финансиране. Това ще ни помогне да постигнем нашата цел до 2020 г. в ЕС 3 % от БВП да се инвестират в НИРД“.

Специално разработените продукти „InnovFin — финансиране от ЕС за новатори“ включват от гаранции за посредници, които отпускат кредити на МСП, до преки заеми за предприятия. По този начин ще се подпомагат както най-малките, така и най-големите проекти за НИРД в ЕС и страните, асоциирани към „Хоризонт 2020“, новата програма на Съюза за научни изследвания за 2014 — 2020 г. Продуктите InnovFin се основават на успеха на механизма за финансиране с поделяне на риска, разработен по линия на Седмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие (РП7), който помогна за осигуряване на над 11 млрд. евро за финансиране на 114 проекта за НИРД на стойност над 30 млрд. евро.

Европейската инвестиционна банка ще предоставя кредити на средни и големи предприятия или гаранции на банки, които ще им отпускат кредити. Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) ще предоставя гаранции на банки, отпускащи кредити на малки и средни фирми, а на по-късен етап ще инвестира във фондове за рисков капитал, които извършват капиталови инвестиции в стартиращи и бързо разрастващи се фирми.

Началото на новите финансови инструменти бе дадено на двудневна конференция, организирана от гръцкото председателство на ЕС с цел обсъждане на начините за достъп до финансиране за научни изследвания и иновации.

Гаранциите и кредитите InnovFin ще бъдат финансирани със средства, заделени по програма „Хоризонт 2020“ и от групата на ЕИБ с цел подкрепа на инвестициите в НИРД, които са по-рискови и по-трудни за оценяване в сравнение с материалните инвестиции. Финансирането по всички инструменти ще се определя от търсенето, без предварително да се разпределят средства по сектори, страни или региони. В близко бъдеще тези дългови инструменти ще бъдат допълнени от набор от капиталови инструменти, управлявани от ЕИФ. Тези финансови инструменти ще бъдат подкрепени с общо около 2,7 млрд. евро от бюджета на „Хоризонт 2020“, който е близо 80 млрд. евро.

Бизнес сдружения искат промяна в Закона за собственост и ползване на земеделските земи

12/06/2014 |

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Асоциацията на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) и Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) настояват за Спешни поправки в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Причините за исканията са, че много от инвестиционните компании са и големи собственици на земи. Те се притесняват от приетия неотдавна текст, според който всяко дружество, в което има участие на офшорна компания или на гражданин на страна, която не е членка на Европейския съюз, няма право да придобива и да притежава право на собственост върху земеделски земи.

Според бизнеса тази забрана ще засегне и публичните дружества, търгувани на Българската фондова борса, където всеки може да си купи акции от една или друга компания, независимо от националността си.

На практика, така законодателите са на път да изключат от пазара водещите инвеститори в земеделски земи в България. Нещо повече, става въпрос за публични компании, които оповестяват данните за това, кой е техен собственик и къде влагат парите на акционерите си.

От бизнес организациите настояват дружествата, търгувани на БФБ или на друг лицензиран фондов пазар в ЕС, да се изключат от новите регулации.

На дъното по конкурентоспособност в ЕС сме

12/06/2014 |

България, наред с Гърци и Румъния са на дъното по конкурентоспособност в Европейския съюз (ЕС), показва доклад, разпространен по време на Световния икономически форум.

Сред положителните страни на България се изтъкват пазарът на труда и гъвкавостта при наемане и уволняване, както и обвързаността на продуктивността и заплащането. По тези показатели сме в първата половина – между 8-о и 16-о място. На 9-а позиция сме по участие на жените на трудовия пазар.

Но по други основни показатели в проучването България изпада драстично назад. По условия за конкуренция например заемаме 26-о място, както и по проникване на електронното управление и дигиталните технологии. Образованието и професионалното обучение ни отреждат съответно 27-а и 28-а позиция, пак 27-и сме по регулации в областта на околната среда. Последното 28-о място ни е отредено и за качество на природната среда.

Традиционно в България не е толкова трудно да се започне бизнес, но за сметка на това фирмите трудно се задържат на пазара, се сочи още в доклада. Причината са многобройните регулации и бюрокрацията. Това се отчита като слабост във всяко от проучванията от последните години.

В челните позиции продължават да са Великобритания, Белгия и Франция, запазвайки местата си в класацията спрямо тези от 2012 година, информира econ.bg. Най-новият член на съюза – Хърватия – е на 24-то място. Малта се мести цели четири позиции и от 18-о застава на 14-о тази година. Въпреки някои положителни размествания обаче страните от ЕС продължават да изостават от САЩ, Канада и Япония по иновации.

Европейският съюз не е могъл да преодолее различията между страните членки и други напреднали икономики като САЩ, се съобщава още в доклада. “Не е достатъчно да си първи в Европа, ако не си първи в света”, заяви Генералният секретар на Европейската комисия Катрин Дей на пресконференция в Брюксел. Тя призова държавите-членки да не се самоуспокояват след като преживяха най-сериозната финансова криза, а да продължават да се стремят към подобрения.

Световният икономически форум критикува сериозно Общността, че не създава благоприятна среда за младите предприемачи, отчасти заради тежките законови разпоредби и по-малко конкурентните пазари. Макар някои страни от ЕС, като северните, да са конкурентни на САЩ, Канада и Япония, Евросъюзът като цяло изостава в световен мащаб, забавян от страните, засегнати най-сериозно от финансовата криза, допълва изданието.

Отваряме нови 20 търговско-икономически представителства в чужбина

11/06/2014 |

Правителството отпусна 2 млн. лв в бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за финансовото осигуряване на издръжката и откриването на нови служби по търговско-икономическите въпроси (СТИВ), съобщи прес службата на Министерския съвет.

Към момента МИЕ има 61 дългосрочно командировани служители в СТИВ. Службите са позиционирани в 44 страни, от които 22 са в Европа, 7 – в страните от ОНД и Кавказ, и 15 – в страни в Азия, Америка, Близкия изток и Северна Африка.

Разкриването на нови СТИВ ще се извърши чрез оптимизиране на структурата. То ще се постигне със съкращаване на пет съществуващи служби и поетапно разкриване през годините на СТИВ в нови 20 дестинации, като за поне пет от тях ще се търси осигуряване, включително и финансово, чрез публично-частно партньорство с бизнес организациите. Предвижда се през 2014 г. да се инициира разкриването на нови 20 СТИВ в ОАЕ, Оман, Саудитска Арабия, Катар, Иран, Северен Ирак (гр. Ербил), Алжир, Тунис, Гана, Ангола, Индонезия, Тайланд, Малайзия, Пакистан, Армения, Туркменистан, Монголия, САЩ (гр. Чикаго), Унгария и Кипър.

МИЕ ръководи оперативно дейността на службите по търговско-икономическите въпроси към дипломатическите представителства на България в чужбина. Основните функции на служителите в СТИВ са свързани с подпомагане на българския бизнес при намирането на партньори за реализация на стоки и услуги, привличане на инвестиции, увеличаване на броя на туристите в България, популяризиране предимствата на българската икономика и на страната ни като бизнес дестинация. Тези дейности реално спомогнаха за положителните икономически резултати, свързани с ръста на износа през последната година, за увеличения брой чуждестранни туристи у нас, както и за нарасналия инвестиционен интерес. Редица компании и водещи бизнес организации в страната дават положителна оценка като цяло за работата на СТИВ и активното им сътрудничество с бизнеса, се казва в съобщението.

След пика на глобалната криза Българя започна да възстановява и да активизира износа си. Анализите сочат силно положителна тенденция на ръста на износа към трети страни. Окончателните данни за 2013 г. показват увеличен темп на ръст и за страните от ЕС – износът за тях нараства с 9,1%, докато за трети страни – с 3,5 на сто. Запазват се положителните тенденции за ръст към пазарите на Азия и арабските страни – ръстът на износа към Азия се увеличава изпреварващо с 20%, а към арабските страни – с 40,9 на сто.

Приносът на външното търсене за ръста на БВП ще има нарастващо значение и в бъдеще. Анализите на Европейската комисия сочат, че 90% от глобалния икономически ръст в следващите 10-15 години ще бъде генериран в страните извън ЕС, като само на Китай ще се пада около 1/3 от очакваното увеличение. В тези условия вероятно ще се наблюдава още по-усилено преориентиране към финансово стабилни и бързоразвиващи се пазари и пазари с нарастващо потребление и покупателна способност на населението.

Развитието на износа ни в средносрочен и дългосрочен план ще зависи също и от потенциала на икономиката на страната, от развитието на индустриалния сектор, селското стопанство и сектора на услугите. Приоритетно значение за България имат инвестициите и особено онези от тях, които са свързани с развитието на производства и индустрии с експортна насоченост и с преработка на суровини в готови и крайни изделия с висока добавена стойност. По тези причини усилията и ресурсът в подкрепа на експорта и привличането на инвестиции следва да се насочат към страните от Азия, които се явяват приоритетни както от гледна точка на ръста на износа, така и по отношение привличането на инвестиции и туристопоток. За 2013 г. се запазват положителните тенденции при износа, който достига 2,566 млрд. евро (увеличение с около 470 млн. евро), а вносът е 1,886 млрд. евро (увеличение с 86 млн. евро).

Водещи търговски партньори на България в Азия са Китай, Сингапур, Република Корея, Индия и Япония. Освен с бърз икономически растеж и ръст на инвестициите, страните от Азия привличат като пазар с голямо потребление и нарастваща покупателна способност на населението. Те са основни вносители на суровини, селскостопанска и хранителна продукция и генерират значителен туристопоток.

Редица страни в Близкия изток и Африка също имат важно значение като перспективни и финансово стабилни пазари с традиционно значение и потенциал за българския износ и привличане на платежоспособни туристи. В тези региони съществуват благоприятни условия за разширяване присъствието на български компании, стоки и услуги, както и за реализацията на съвместни проекти в строителството, инфраструктурата, инженеринговите дейности и др. През 2013 г. износът ни за арабските страни достигна 1,367 млрд. евро – ръст от 396 млн. евро спрямо предната година. За това увеличение допринесоха редица официални посещения, бизнес форуми и участия в международни изложения в държави като Катар, ОАЕ, Кувейт, Саудитска Арабия, Ирак, Ливан, Мароко, Тунис, Алжир и др. Българският износ към арабските страни е насочен основно към Ирак, Египет, ОАЕ, Саудитска Арабия, Тунис, Ливан, Алжир, Йордания, Мароко.

 

България и Румъния с най-висок ръст на чуждестранните инвестиции за 2013 г.

10/06/2014 |

България и Румъния са единствените страни от новите държави-членки на ЕС, в които е регистриран ръст на преките чуждестранни инвестиции през 2013 г. Това се казва в анализ на Международния институт за икономически изследвания във Виена, цитиран от БГНЕС.

Румъния е истински рекордьор с ръст на чуждите инвестиции от 27.4%, което прави 2.7 млрд. евро. През изминалата година в България чуждите инвестиции са се увеличили с 2.1%, което прави 1.09 млрд. евро. От друга страна при всички останали страни, които се присъединиха към ЕС след 2004 г. е регистрирано намаляване на чуждестранните инвестиции.

Най-драматичен спад е регистриран в Полша и Словакия – съответно 92.6% и 79.8%. Експертите от института във Виена очакват през 2014 г. да се стигне до ръст на чуждите инвестиции във “всички нови членки в ЕС”.

В България и Балтийските страни се очаква същото ниво от миналата година.