Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | February 23, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Печатно издание

Акцентите от печатните броеве на сп. ENTERPRISE

Необходим ли ни е данък върху финансовите транзакции?

21/04/2015 |

Целта на въвеждането на данък върху финансовите транзакции, най-общо казано, е събирането на допълнителни приходи в помощ на публичните финанси. Още повече, че финансовият сектор в рамките на ЕС е с по-ниско облагане в сравнение с някои други. Освен това се смята, че новият данък би имал донякъде и дисциплинарища функция, т.е. въздържане от (много) рискови сделки на финансовите пазари.

Облагането с данък на финансовите транзакции в страните от Европейския съюз (ЕС) е предложено от Европейската комисия (ЕК) още през есента на 2011 г., но още не е получило подкрепата на всички държави от Общността. Според първоначалното предложение на ЕК, въпросният данък трябваше да влезе в сила през 2014 г. Но поради липса на съгласие както за детайли по него, така и за необходимостта от въвеждането му на този етап, вземането на крайното решение се отложи до 2016 г. Твърда подкрепа за въвеждане на данъка към края на 2014 г. дават 11 държави от ЕС – Германия, Италия, Испания, Франция, Португалия, Австрия, Белгия, Естония, Гърция, Словакия и Словения. Великобритания е против въвеждане на такъв данък, а в повечето от останалите държави, включително и в България, становището за новия данък не е категорично.

Какво ще се облага
Според базовото предложение на ЕК, сделки с акции и облигации ще се облагат с 0,1%, а договори за деривати – с 0,01% от стойността им. Засега не е уточнено дали ще се облага и търговията с валута (Forex).  Обсъждат се обаче и по-ниски ставки на данъка за сделките с акции и облигации, вкл. 0,01%. Предвижда се да бъдат облагани транзакции между финансови институции, когато поне една от тях е със седалище в ЕС. Според изчисленията на ЕК, ако данъкът се въведе във всички 28 държави от ЕС, постъпленията от него могат да достигнат общо около 30-35 млрд. евро годишно. Тази сума засега е условна и според някои европейски финансисти е доста оптимистична, защото не е напълно уточнено кои транзакции ще бъдат облагани. Така че все още има не малко неизвестни около прилагането на практика на данъка върху финансовите транзакции.

„Подводни камъни”
Някои от потенциалните „подводни камъни” при (евентуалното) въвеждане на данъка могат да се разглеждат в няколко посоки.

Целият текст може да намерите в новия брой на сп. Enterprise. 

Значението на целта за личността, екипите и организациите

16/04/2015 |

Какво представлява целта? Целта е същността на това, което е най-значимо за личността, екипа или организацията. Тя намира своя израз в решенията, действията, участието и приноса. Целта се трансформира в чиста енергия. Тя е горивото, което поддържа движението на хората през трудните времена. Всеки има цел, но не всеки я осъзнава. Повече

Излезе новият брой на сп. Enterprise

11/04/2015 |

Новият брой на списанието за малкия и среден бизнес Enterprise е вече на пазара. В него ще проследим темата за сделките с придобивания и сливания на българския пазар – какви са проблемите и предизвикателствата пред бизнеса, къде е страната ни по дял на сделките на картата на Централна и Югоизточна Европа.  Повече

Балкански бизнес

23/02/2015 |

Казват, че бизнесът отива там, където му е изгодно, където има стабилност, перспектива и сравнително малък риск. И независимо от икономическа криза, несигурната политическа ситуация и банковата криза от лятото на 2014 г., страната ни се очератава да бъде източник на стабилност на Балканите. Повече

Свежи капитали

20/02/2015 |

В началото сме на една година, за която много анализатори не смеят да правят прогнози, година, в която се очаква да се случат редица реформи в сферата на съдебната система, здравеопазването, образованието. Надяваме се да започне и така чаканото възстановяване на икономиката – нещо, което вече се случва в редица европейски държави. И ако миналата година оправданията бяха свързани с природните катаклизми и политическата нестабилност, смяната на правителства и разклатеното доверие в банковата система, то тази година е време да се работи, да започнат инициативи и да се гонят реални резултати. Повече

Механизми за финансиране на малкия и среден бизнес във фокуса в новият брой на сп. Enterpise

16/02/2015 |

Първият за годината брой на списаниеEnterprise е вече на пазара. В изданието ще намерите полезна и интересна информация за действащите инструменти за финансиране на малкия и среден бизнес, ще научите как може да реализирате ваши проекти с нисколихвено кредитиране, ще ви покажем кои са механизмите, с които може да помогнете на вашето предприятие да излезе на нови пазари. Повече

7 години различен поглед към бизнеса

05/11/2014 |

Списание ENTERPRISE отпразнува своя седми рожден ден на стилно парти в хотел „Шератон“ на 31 октомври. Повече

2-ри брой на списание ENTERPRISE

17/06/2014 |

Новият брой на списанието може да изтеглите от тук!

Туризмът в България, за добро или лошо, става все по-ключов сектор за българската икономика. 13,6% от БВП си е впечатляващ резултат, а прогнозите са да достигне почти 18% към края на това десетилетие (вижте темата на броя на стр. 14-26). Няма да сме далеч от истината ако приемем, че резултатите от летния сезон в голяма степен ще покажат накъде се развива и цялата българската икономика. Затова е и важно да помислим. Повече

Все още невъзстановени

21/03/2014 |

Износът ще бъде основен двигател на растежа, но размерът на икономиката продължава да бъде под нивото си от преди кризата.

Повече

1-ви брой на сп. ENTERPRISE за 2014 г.

28/02/2014 |

Броят на списанието може да изтеглите от тук!