Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | November 15, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Печатно издание

Акцентите от печатните броеве на сп. ENTERPRISE

Уилсън Лърнинг България на 10 години

18/02/2016 |

През 1965 година, Лари Уилсън създава Уилсън Лърнинг с идеята, че хората трябва да се стремят да постигат своите цели и да се чувстват удовлетворени от начинът по който го правят. Половин век по-късно, неговото наследство и ценности продължават да са сърцето на нашият бизнес и в нашите клиентски организации като огромно доказателство за устойчивостта на тази водеща вяра. Повече

Силното лидерство помага на служителите да се преборят с кризата и нуждата от промяна в организацията*

03/12/2015 |

* От поредицата на Уилсън Лърнинг „Просто Лидерство”

При прилагането на нови стратегии за успех на съвременния конкурентен пазар е необходимо хората да вложат цялата си енергия. Това се налага особено по време на криза, защото: Повече

История на успеха – Атанас Райков

26/10/2015 |

Да успееш в България. За много хора това звучи като оксиморон, но напоследък със задоволство установяваме, че все повече българи, родени в България и завършили в България, успяват – в България. Повече

Силното лидерство помага на служителите да се преборят с кризата и нуждата от промяна в организацията

02/10/2015 |

Всяка организация се влияе от промените в обществото и света около нея.

Директно или индиректно, служителите чувстват натиска от променящите се бизнес условия. Самото естество на промяната „изстисква” енергията на хората. Повече

„Вълшебен” бизнес

19/06/2015 |

Знаете ли какво обединява един офис, конферента зала, учебна стая  и детски кът? Мястото за творчество – независимо дали става въпрос за решаване на бизнес казуси, за презентация, за писане или за така любимото за децата драскане  по стените. И ако все още не намирате общото между тези на пръв поглед толкова различни дейности, то вече има отговор – вълшебна боя, която превръща всяка стена, маса или бюро в място за писане. Повече

Лидерството и мениджмънтът днес*

19/06/2015 |

По време на индустриалната революция прилагането на принципите на мениджмънта е станало еднозначно с военния стил на “заповеди и контрол”. По тази причина нуждата от лидерство е главна тема на много автори и консултанти през последните две десетилетия.Съвременните организации често инвестират в развитието на лидерски умения като се предполага, че всеки знае как да ръководи хора. Това предположение не е съвсем вярно, тъй като прилагането на мениджмънта има директно влияние върху финансовата ефективност и тази в сферата на обслужването. Повече

Новият брой на сп. Enterprise e на пазара

17/06/2015 |

Как се развива секторът с бизнесът с бързооборотни стоки, пренаситен ли е пазарът на модерна търговия у нас или може да поеме още играчи. Как Законът за защита на конкуренцията може да повлияе на сектора и в помощ или ущърб е на българските производители. Какви са тенденциите в търговията с бързооборотни стоки и какви са перспективите пред него. Това са част от темите, които може да прочетете в новия брой на сп. Enterprise, който вече е на пазара.

Сред темите на фокус в броя са още практически съвети, за да избегнем най-големите грешки в търговията на дребно, как онлайн търговията може да повлияе на българската икономика, както и с какво дигиталните технологии променят пазара.

За любителите на високите скорости сме приготвили представяне на нов луксозен модел на BMW, а техноманиаците могат да научат кои са най-добрите офис джажи за всеки малък и среден бизнес.

Тези и още теми – само в новия брой на сп. Enterpise.

Когато земята затрепери

22/04/2015 |

Пазарът на земеделска земя преживя почти драматично развитие през последното десетилетие. За последните 4 години цените на земеделските парцели са скочили според официалната статистика поне двойно до средно за страната равнище от около 600 лв. за декар. Но ако сте собственик на парцели в Добричкия регион например, то вашата земя може би струва около три пъти повече от средното (сделки в този район се сключват и на цени от 1800 лв. за декар). Повече

Необходим ли ни е данък върху финансовите транзакции?

21/04/2015 |

Целта на въвеждането на данък върху финансовите транзакции, най-общо казано, е събирането на допълнителни приходи в помощ на публичните финанси. Още повече, че финансовият сектор в рамките на ЕС е с по-ниско облагане в сравнение с някои други. Освен това се смята, че новият данък би имал донякъде и дисциплинарища функция, т.е. въздържане от (много) рискови сделки на финансовите пазари.

Облагането с данък на финансовите транзакции в страните от Европейския съюз (ЕС) е предложено от Европейската комисия (ЕК) още през есента на 2011 г., но още не е получило подкрепата на всички държави от Общността. Според първоначалното предложение на ЕК, въпросният данък трябваше да влезе в сила през 2014 г. Но поради липса на съгласие както за детайли по него, така и за необходимостта от въвеждането му на този етап, вземането на крайното решение се отложи до 2016 г. Твърда подкрепа за въвеждане на данъка към края на 2014 г. дават 11 държави от ЕС – Германия, Италия, Испания, Франция, Португалия, Австрия, Белгия, Естония, Гърция, Словакия и Словения. Великобритания е против въвеждане на такъв данък, а в повечето от останалите държави, включително и в България, становището за новия данък не е категорично.

Какво ще се облага
Според базовото предложение на ЕК, сделки с акции и облигации ще се облагат с 0,1%, а договори за деривати – с 0,01% от стойността им. Засега не е уточнено дали ще се облага и търговията с валута (Forex).  Обсъждат се обаче и по-ниски ставки на данъка за сделките с акции и облигации, вкл. 0,01%. Предвижда се да бъдат облагани транзакции между финансови институции, когато поне една от тях е със седалище в ЕС. Според изчисленията на ЕК, ако данъкът се въведе във всички 28 държави от ЕС, постъпленията от него могат да достигнат общо около 30-35 млрд. евро годишно. Тази сума засега е условна и според някои европейски финансисти е доста оптимистична, защото не е напълно уточнено кои транзакции ще бъдат облагани. Така че все още има не малко неизвестни около прилагането на практика на данъка върху финансовите транзакции.

„Подводни камъни”
Някои от потенциалните „подводни камъни” при (евентуалното) въвеждане на данъка могат да се разглеждат в няколко посоки.

Целият текст може да намерите в новия брой на сп. Enterprise. 

Значението на целта за личността, екипите и организациите

16/04/2015 |

Какво представлява целта? Целта е същността на това, което е най-значимо за личността, екипа или организацията. Тя намира своя израз в решенията, действията, участието и приноса. Целта се трансформира в чиста енергия. Тя е горивото, което поддържа движението на хората през трудните времена. Всеки има цел, но не всеки я осъзнава. Повече