Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | June 22, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Фермерите в България искат директните плащания да останат

Фермерите в България искат директните плащания да останат
Miglena Ivanova

Българските фермери настояват директните плащания по Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз (ЕС) да се запазят. Това става ясно от проучване, осъществено от Института за агростратегии и иновации и ИнтелиАгро сред браншови организации, които представляват 2 500 регистрирани земеделски производители.

Масово стопаните не са убедени, че България е готова да премине от Схемата за единно плащане на площ към Схемата за основно плащане – схема, съгласно която фермерите трябва да придобиват права на плащане

Проучването е част от инициативата на Института за агростратегии и иновации и ИнтелиАгро „ОСП след 2020 – Изборът на България“.

Вторият дебат по темата ще се проведе на 21 септември 2017 г. от 10 часа в София Хотел Балкан (Шератон). Сп. Enterprise е медиен партньор на събитието.

Повече от половината анкетирани смятат, че сегашното съотношение във финансирането трябва да бъде променено. Приблизително същият дял искат повече средства за втория стълб от ОСП – Програмата за развитие на селските райони.

Според анкетираните в рамките на новата Програма за развитие на селските райони трябва да има три приоритета – за инвестиции в стопанствата, за качеството на храните и хранителната верига. Стопаните слабо подкрепят приоритети, свързани с развитието на селските райони и в подкрепа на стопанствата на млади фермери.

Проучването показва, че стопаните се обединяват около мнение за опростяване на ОСП, намаляване на бюрокрацията, въвеждане на електронно управление в сферата на земеделието и премахване на националните правителствени субсидии в селското стопанство, за да не се изкривява конкуренцията.

Всеобщо мнение е, че таван на субсидиите трябва да има, но трябва да има и по-сериозен контрол.

Стопаните коментират още, че е необходимо да се отмени и ежегодната им пререгистрация като земеделски производители, както и да отпадне изискването за поддържане на архив на хартия.

Добави коментар