Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | February 22, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

ЕК одобри нова държавна помощ за производителите на плодове и зеленчуци

ЕК одобри нова държавна помощ за производителите на плодове и зеленчуци
Miglena Ivanova

Европейската комисия одобри нова държавна помощ „Помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.”, с номер в публичния регистър на държавните помощи – SA.52178 (2018/XA).

Схемата е разработена и ще се прилага по предложение на браншовите организации в сектор „Плодове и зеленчуци“, съобщават от пресслужбата на Министерството на земеделието, храните и горите.

Целта на помощта е чрез подкрепа на земеделските стопани да се въведе стандарта GLOBALG.A.P., да се оптимизира процесът по производство на качествени селскостопански продукти в сектор „Плодове и зеленчуци“, да се намали използването на химически суровини и да се сведе до минимум вредното въздействие върху околната среда.

Подпомагането е насочено към малки и средни предприятия – земеделски стопани и към признати  групи или организации на производители в сектор „Плодове и зеленчуци” за първоначално въвеждане на стандарта GLOBALG.A.P.

Размерът на помощта е до 1 200  лв. с включено ДДС, на бенефициер годишно и до 5 000 лв., с включено ДДС на група/организация на производителите годишно, за дейности по сертифициране и удостоверяване въвеждането на добрите производствени практики. Предвижда се схемата да се прилага до 31 декември 2020 г., след решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“.

Добави коментар