Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | December 13, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Средната заплата се задържа над 1 000 лв. и през последните три месеца на 2017 г., отчита НСИ

Средната заплата се задържа над 1 000 лв. и през последните три месеца на 2017 г., отчита НСИ
Miglena Ivanova

Средната месечна работна заплата достига 1 095 лева през четвъртото тримесечие на миналата година, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). Това представлява ръст от 5.6% спрямо третото тримесечие 2017 г. и 10.6% на годишна база, сочат още данните.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2017 г. е 1 084 лв., за ноември -
1 078 лв., и за декември – 1 123 лева, отчита НСИ.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на заплатите, са „Образование“ – с 19.2%, „Операции с недвижими имоти“ – със 7.7%, и „Други дейности“ – с 6.2%.

С най-високи възнаграждения са служителите и работниците в секторите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – 2 448 лева, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 808 лева, „Финансови и застрахователни дейности“ – 1 783 лева.

Най-нископлатени остават заетите в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 647 лева, „Други дейности“ – 789 лева, и „Строителство“ – 847 лева.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 10.2%, а в частния – с 10.8%.

Същевременно данните на НСИ показват, че наетите лица на трудов договор към края на декември 2017 г. намаляват с 34 хил. души (1,5%) спрямо края на септември 2017 г., като достигат 2.28 млн. души, което намаление обаче има сезонен характер.

Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 12.1%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ предвид края на най-активния летен сезон – с 12%, и „Операции с недвижими имоти“ – с 5.1%.

Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 1.9%.

В сравнение с последните три месеца на 2016 г. заетостта всъщност се увеличава, макар и с много бавен темп – с 5.4 хил. души или с 0.2%.

Добави коментар