Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | December 15, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Вътрешното потребление продължава да ускорява вноса на България

Вътрешното потребление продължава да ускорява вноса на България
Miglena Ivanova

За периода януари-септември износът на България нараства с 12,3% на годишна база до 38,598 млрд. лв., показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

За септември износът достига 4, 502 млрд. лв., което е с 8% повече спрямо септември 2016 г.

Вносът за първите девет месеца на годината е на обща стойност 42,833 млрд лв., което е с 15,8% повече спрямо същия период на 2016 г.

През септември вносът се увеличава с 12,6% спрямо септември 2016 г . до 4,7 млрд. лева.

Общото външнотърговско салдо за януари-септември е отрицателно и е на стойност 4,235 млрд. лв. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през периода януари – септември 2017 г. също е отрицателно и е в размер на 2,157 млрд. лв.

През септември 2017 г. общото външнотърговско салдо е отрицателно и е на стойност 204,1 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото е положително и е в размер на 33,4 млн. лева.

Износът на България за Европейския съюз (ЕС) се увеличава с 11% за периода януари-август спрямо същия период на миналата година до 22,4 млрд. лв.

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67,9% от износа към блока.

Само през  август 2017 г. износът за ЕС отчита ръст от 9,4% спрямо същия месец на миналата година и е в размер на 2,9 млрд. лв.

Вносът на България от ЕС за януари-август се увеличава с 10,9% на годишна база до 24,193 млрд. лв. Само през август вносът от Съюза се увеличава с 12,3% на годишна база до 3,129 млрд. лв.

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

Износът за трети страни за периода януари-септември се увеличава с 15% на годишна база до 13,042 млрд, лв. Само през септември ръстът достига 1,7% в сравнение със септември 2016 г. до 1,349 млрд. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Русия, Китай, Сърбия, Македония и САЩ, които формират 52% от износа за трети страни.

Вносът за първите девет месеца се увеличава с 25% до 15,552 млрд. лв., а само през деветия месец – 12,6% на годишна база до 1,619 млрд. лв.

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Сърбия.

Добави коментар