Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | February 24, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Проучване на Visa показва, че електронните разплащания покачват своя ръст

Проучване на Visa показва, че електронните разплащания покачват своя ръст
Alexandra Fileva

Най-новите данни от национално представително проучване по поръчка на Visa в България показа, че мнозинството българи – 64% биха платили държавните и местните си данъци с карта, ако имат достъп до POS терминал. Броят на хората, които предпочитат картовите разплащания нараства устойчиво – от 41% през 2014 г. до 61% през 2015 г. и 64% през 2016 г. Най-склонни да ползват POS терминали са 70% от младите хора на възраст от 18 г. до 35 г., 66% от жените и 68% от жителите на София. И сред трите групи популярността на тази услуга е нараснала през последната година.

„Visa отчита нарастващото предпочитание на българските потребители към електронните разплащания и работи усилено за създаването на партньорства с държавни институции и въвеждане на POS терминали на ключови места за разплащане. По този начин, Visa не само улеснява клиентите при процеса на разплащане, но също така допринася за по-добра и ефективна събираемост на данъците, което е основен приоритет за всяко действащо правителство,” сподели Красимира Райчева, мениджър на Visa за България.

Основните причини за интереса към електронните разплащания са удобството – според 73%, пестенето на време – за 53%, и това, че „не е нужно да се съобразявам дали наблизо има банкомат“ – според 39% от респондентите. Намалява броят на хората, за които пречка са недостатъчните POS апарати – от 39% през 2015 г. до 25% през настоящата година или това, че те не винаги работят – от 32% през 2015 г. до 27% през 2016 г.

Резултатите от проучването показват още, че само за последните 4 години делът на хората, които плащат своите данъци и такси в брой, е намалял от 88% през 2013 г. до 69% през 2016 г.

Добави коментар