Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | December 13, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Търговията на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, нараства спрямо октомври

Търговията на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, нараства спрямо октомври
Alexandra Fileva

По предварителни сезонно изгладени данни на Национален статистически институт през октомври 2016 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени нараства с 0.5% спрямо предходния месец. През октомври 2016 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, нараства с 2.9% спрямо същия месец на предходната година. През октомври 2016 г. оборотът нараства спрямо предходния месец при: търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника – с 3.4%, търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 0.6%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита – с 0.4%. По-значително намаление е регистрирано при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки – с 1.8%, и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали – с 1.2%.

През октомври 2016 г. спрямо същия месец на 2015 г. оборотът нараства по-значително при: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 11.4%, търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия – с 9.6%, и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет – с 6.6%.

Намаление е регистрирано при: търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита – с 3.8%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали – с 3.3%, и търговията на дребно с разнообразни стоки – с 2.8%.

Добави коментар