Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | November 13, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

ЕС дава тласък на развитието на суперкомпютрите на европейско ниво

ЕС дава тласък на развитието на суперкомпютрите на европейско ниво
Miglena Ivanova

Съветът на Европейския съюз (ЕС) прие днес регламент, чиято цел е да даде тласък на високопроизводителните изчислителни технологии чрез създаването на ново европейско съвместно предприятие.

Това предприятие ще следи процеса на обединяване на ресурси в Европа за разработване на суперкомпютри за обработка на големи масиви от данни, което е основен инструмент за справянето с предизвикателствата на днешния свят, съобщават от пресслужбата на Съвета.

Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC) ще представлява публично-частно партньорство. То ще осигури правна, договорна и организационна рамка за своите членове.

Членовете на съвместното предприятие ще бъдат ЕС, отделни държави – членки на ЕС, трети страни, асоциирани към рамковата програма „Хоризонт 2020“, и частни сдружения.

Съвместното предприятие ще остане отворено за участие на нови членове. То ще функционира до края на 2026 г. и ще се намира в Люксембург.

Суперкомпютрите са необходими за обработката на все по-големите обеми от данни. Те носят ползи на обществото в много области — от здравеопазването и производството на енергия от възобновяеми източници до безопасността на автомобилите и киберсигурността, допълват от пресцентъра на Европейската комисия (ЕК).

EuroHPC ще бъде финансирано от няколко източника – от общия бюджет на ЕС, с вноски от участващите държави – членки на ЕС, от трети страни участнички и с частни инвестиции, допълват от Съвета.

Финансовата вноска от общия бюджет на ЕС ще възлиза на 486 млн. евро: 386 млн. евро от рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и 100 млн. евро от програмата „Механизъм за свързване на Европа“.

Съвместното предприятие се очаква да започне работа най-късно до началото на 2019 г., за да бъде постигната целта ЕС да разполага до 2020 г. с инфраструктура от суперкомпютри с близка до ексафлопс производителност и с производителност от порядъка на петафлопс, както и да се разработят необходимите технологии и приложения за достигане на капацитет на производителност от порядъка на ексафлопс (която позволява изпълнението на най-малко 1018 изчисления в секунда) около 2022 – 2023 г.

Целта е да бъдат свързани в мрежа съществуващите и новите центрове за върхови постижения и да бъде създадена дългосрочна екосистема за суперкомпютри в Европа.

Цикълът на разработване на технологиите от ново поколение обикновено продължава 4 – 5 години.

Добави коментар