Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | February 24, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Сделките в България нарастват над три пъти в стойностно изражение през 2017 г.

Miglena Ivanova

Общо 40 на брой са реализираните и оповестени сделки в България през 2017 г., което е с 5 повече спрямо 2016 г. И макар нарастването на броя на сделките да не е значително, в стойностно отношение пазарът в България нараства малко повече от три пъти. Общата стойност на сделките през 2017 г. е 2.2 млрд. долара. За сравнение, през 2016 г. обемът достига 700 млн. евро, показват данни на консултантската компания EY. Три са секторите в България, които привличат еднакво силно интереса на инвеститорите през 2017 г. – храни и напитки, производство и информационни технологии. Всеки един от тях реализира по пет сделки в рамките на календарната година.

Други традиционно силни сектори за България като банково-финансов сектор, търговия на дребно и недвижими имоти също отчитат силен инвеститорски интерес – те реализират по четири сделки през 2017 г.

В региона на Централна и Източна Европа, са отчетени 1132 сделки, като те са най-много в секторите недвижими имоти (161), производство (135) и ИТ (126). От гледна точка на стойността на сделките, секторите в които се реализират най-скъпите сделки са енергетика и минно дело със 146 млн. щ. д. , транспорт и логистика – 136 млн. щ. д. и търговия на дребно и едро – 118 млн. щ. д. осреднена стойност на сделките.

Все повече стратегически инвеститори в България

Традиционно в България пазарът на сливания и придобивания е движен от интересите на стратегическите инвеститори. През 2017 г. 82% от сделките са стратегически и едва 18% – финансови. Пример за стратегическа сделка е покупката на технологичната платформа за обработка на големи масиви от авиоданни Vayant Travel Technologies от американската софтуерна компания PROS Holdings. С придобиването на Vayant, PROS Holdings ще засили присъствието си в авиационния бизнес.

През 2017 г. 48% от реализираните сделки у нас са от чуждестранни купувачи, спрямо 46% през 2016 г. Традиционно инвеститорите на неголеми пазари като българския са местни компании или частни инвеститори, които познават особеностите на пазара. През 2017 г. при 35% от сделките и купувачът, и продавачът са български компании (през 2016 г. този процент бе 43%). Важно е да отбележим тенденцията на стабилно увеличение на придобиванията извън България – през 2017 г. този процент е 17% спрямо 11% през 2016 г. и едва 6% през 2015 г.

 Топ 5 на най-съществените сделки в България, януари – декември 2017 г.

 

Таргет компания

Произход

Купувач

Произход

Стойност (млн. щ. долара)

1

ОББ/ Интерлийз

България

KBC Group

Белгия

638

2

Парадайс Център

България

NEPI Rockcastle Plc

Южна Африка

303

3

Сердика център

България

NEPI Rockcastle Plc

Южна Африка

258

4

The Mall

България

Hyprop Investments Ltd.

Южна Африка

180

5

Девин

България

S.A. Spadel N.V.

Белгия

125

Източник: Барометър на сделките за ЦЮЕ, 2017г.

За Централна и Източна Европа (ЦИЕ)

Общият брой на сделките в региона през 2017 г, е 1132 или с 23 сделки по-малко спрямо 2016 г. Стойността на пазара в ЦИЕ нараства с 6,6% спрямо предходната година и достига обем от 50.9 млрд. щ. д. Това увеличение се дължи предимно на увеличението на средната стойност на сделките под 100 млн. щ. д. – от 17.7 млн. щ. д. до 23.8 млн. щ. д. през 2017 г.

Полша, Чехия и Турция продължават да са най-привлекателните за инвеститорите страни в региона. Те реализират най-много сделки – съответно 265 в Полша, 246 в Чехия и 171 в Турция.

Стойността на пазара в Полша се равнява на 13.8 млрд. щ. д., следван от Чехия с 11.5 млрд. щ. д. и Турция с 7.7 млрд. щ. д.

Инвеститорите – стратегически или финансови

72% от реализираните сделки в региона на ЦИЕ са направени от стратегически инвеститори. Техният дял е най-голям в Хърватска, където 96% от сделките са стратегически; следват Сърбия с 95%, Румъния с 84% и България с 82%. Делът на финансовите инвеститори е най-висок в Словакия, Унгария и Словения, където финансовите сделки възлизат съответно на 43%, 36% и 36%.

Традиционно пазарът на Централна и Югоизточна Европа е доминиран от местни сделки – сделки, при които и купувачът, и продавачът са от една и съща страна. 47% от реализираните сделки са точно такива. Чехия, и Полша са най-активните страни инвеститори в чужбина – те реализират най-много на брой сделки извън територията на тяхната държава, съответно 59 и 33. През 2017 г. български инвеститори са реализирали 7 придобивания извън страната.

Най-интересните сектори

Недвижими имоти

Секторът на недвижимите имоти е най-атрактивната индустрия за инвеститорите през изминалата година. 161 са сделките с недвижими имоти или 14% от всички транзакции през 2017 г. Най-голямата сделка в сектора е придобиването на общо 28 различни търговски площи от базираната в Холандия Chariot Top Group за общо 1,189 млн. щ. д. В сделката попадат различни ритейл центрове, хипермаркети, енергийни паркове и магазини за дома. Други големи сделки през 2017 г. включват придобиването на 11 търговски центъра в Чехия, Унгария, Полша и Румъния от CPI Property Group за 690 млн. щ. д., както и придобиването на търговски център Magnolia Park в Полша от немския инвеститор в недвижими имоти Union Investment Real Estate за 447 млн. щ. д.

Производство

Секторътна производството реализира 135 сделки през 2017 г. Най-големите сделки в сектора включват придобиването на производителя на железопътни превозни средства Skoda Transportation от чешката инвестиционна фирма PPF Group за 489 млн. щ. д. , както и придобиването на EcoPack и EcoPaper – водеща група за производство на хартия и опаковки в Румъния от DS Smith Plc. за 245 млн. щ. д. Средната стойност на сделките в сектора е 55 млн. щ. д.

IT

Секторът на информационните технологии реализира 126 сделки през 2017 г. Най-големите сделки включват придобиването на чешката компания за преводи и локализация Moravia IT от базирания във Великобритания доставчик на услуги за интелектуална собственост RWC за 320 млн. щ. д., както и продажбата на значителен миноритарен дял от около 30% в една от водещите глобални технологични компании за киберсигурност Bitdefender Holding B.V. на Vitruvian Partners за 180 млн. щ. д. Средната стойност на реализираните сделки в сектора е 20 млн. щ. д.

Топ 5 на най-големите сделки в ЦИЕ

 

Таргет компания

Произход

Купувач

Произход

Стойност на сделката (млн. щ. д.)

1

OMV Petrol Ofisi

Турция

Vitol Investment

Холандия

1, 441

2

Портфейл от 28 ритейл имоти

Полша

Chariot Top Group

Холандия

1,190

3

EDF Polska S.A.

Полша

PGE Polska Grupa Energetycna SA

Полша

1,132

4

Zabka Polska

Полша

CVC Capital Partners, EBRD

Великобритания

1,062

5

Mersin International Port

Турция

IFM Investors

Австралия

869

Източник: Барометър на сделките за ЦИЕ, януари-декември 2017 г.

Добави коментар