Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | January 21, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Индексът на продукцията в сектор „Строителство” е с 4.7% над равнището от предходния месец

Индексът на продукцията в сектор „Строителство” е с 4.7% над равнището от предходния месец
Alexandra Fileva

По предварителни данни през ноември 2016 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни , е с 4.7% над равнището от предходния месец. Календарно изгладените данни показват намаление от 3.5% на строителната продукция през ноември 2016 г. в сравнение със същия месец на 2015 година.

През ноември 2016 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство се увеличава с 5.7%, а от гражданското/инженерното строителство – с 3.7%.

На годишна база намалението на строителната продукция през ноември 2016 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя от отрицателния темп както при гражданското/инженерното строителство, където спадът е с 5.9%, така и при сградното строителство – понижение с 1.4%.

Добави коментар