Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | December 15, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Фондът на фондовете търси мениджъри за рисковия капитал за периода 2014-2020 г.

Фондът на фондовете търси мениджъри за рисковия капитал за периода 2014-2020 г.
Miglena Ivanova

Фондът на фондовете, който управлява финансовите инструменти за новия програмен период 2014-2020 г., започва пазарни консултации във връзка с финансов инструмент „Фонд за рисков капитал“, т.е. търси мениджъри, които да управляват рисковите инвестиции.

Бюджетът за рисков капитал до 2020 г. възлиза на 47,2 млн. лева. Финансирането е осигурено от оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Структурата на инструмента предвижда създаването на един или повече инвестиционни фонда, в които, в допълнение към публичния ресурс, предоставен от Фонда на фондовете, ще бъдат привлечени и частни инвестиции. Размерът им зависи от избрания режим на държавни помощи, посочват от Фонда.

Фондът за рисков капитал ще подкрепя компании в ранен етап на развитие, такива в сферата на високите технологии и иновациите, както и предприятия с висок рисков профил.

Освен финансиране, мениджърите, избрани да управляват инструмента, ще предоставят стратегическа подкрепа на дружествата, в които инвестират.

Пазарните консултации за рисковия фонд ще се провеждат до 1 декември 2017 г. включително, като заинтересованите лица биха могли да изразят желанието си за участие в процеса е до 18:30 ч. на 20 ноември 2017 г. (включително).

Добави коментар