Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | June 22, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Високотехнологичен Център по растителна системна биология и биотехнология се открива в Пловдив

Високотехнологичен Център по растителна системна биология и биотехнология се открива в Пловдив
Miglena Ivanova

Център по растителна системна биология и биотехнология се открива в Пловдив. Центърът се изгражда по проекта PlantaSYST, единственият български проект, одобрен във втори етап по програмата „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия (ЕК).

Финансирането е в размер на 15 млн. евро.

Проектът е избран от общо 170 кандидатури на европейски консорциуми, които са се включили в първата конкурсна сесия по програмата „Тийминг“ на Европейския съюз (ЕС). 31 от тях са одобрени на първата фаза и само 10 получават финансиране във финалната втора фаза.

Сред ключовите цели на проекта са осъществяването на изследвания в областта на растителната биология и биотехнология и обучаването на млади български учени в същите направления.

PlantaSYST е резултат от съвместната работа на три български и два немски института – Институт по молекулярна биология и биотехнология и Институт по зеленчукови култури „Марица“, Пловдив, Институт по микробиология при БАН, Потсдамски Университет и Институт по молекулярна растителна физиология „Макс Планк“, Потсдам-Голм.

Началото на проекта се поставя с откриваща конференция, която ще се състои на 25 и 26 април в Пловдив.

Центърът по растителна системна биология и биотехнология ще разполага с 10 изследователски отдела, които ще развиват дейности в областта на растителната клетъчна биотехнология, растителната метаболомика и биоинформатиката.

Висококвалифициран екип от 50 млади български специалисти, които ще бъдат назначени в центъра, ще се занимава с разработване на подобрени сортове зеленчукови култури, идентифициране на растителни метаболити с полезни за здравето на хората качества и развиване на фармацевтични приложения, които ще подпомогнат създаването на нови продукти за българския и европейския пазар.

Добави коментар