Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | June 22, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Преките чуждестранни инвестиции в България забавят ръста си през февруари

Преките чуждестранни инвестиции в България забавят ръста си през февруари
Miglena Ivanova

Преките чуждестранни инвестиции в страната се увеличават с 45 млн. евро през февруари, след като през януари нараснаха с 57,4 млн. евро, показват данните на БНБ. По същото време на миналата година увеличението беше със 133,6 млн. лева.

През първите два месеца на годината обемът на инвестициите достига 102,4 млн. лева спрямо 161,7 млн. лева през първите два месеца на миналата година.

Холандия продължава да е страната с най-голям принос за чуждестранните инвестиции в България с 35 млн. лева. Следва Малта с 16 млн. лева, Германия с 11,5 млн. лева, Панама с 3,6 млн. лева.

Същевременно се отчита отлив на инвестициите от Австрия у нас – със 17,7 млн. лева.

Централната банка отчита още, че през февруари излишъкът по текущата сметка достига 316,8 млн. евро спрямо дефицит в размер на 38 млн. евро през февруари 2016 г.

Търговското салдо през втория месец от годината е отрицателно и е в размер на 90,7 млн. евро. Износът на стоки е за 2,073 млрд. евро за февруари 2017 г., като се повишава с 391 млн. евро или 23,3% в сравнение с февруари миналата година. Вносът на стоки за февруари 2017 г. е 2,164 млрд. евро, като като нараства с 346 млн. евро (19%) спрямо февруари 2016 г.

Салдото по услугите е положително в размер на 45,5 млн. евро спрямо 132 млн. евро година по-рано.

Капиталовата сметка е положителна в размер на 20,1 млн. евро при положителна стойност от 77,9 млн. евро за февруари 2016 г.

Финансовата сметка също е положителна – 625,5 млн. евро (1,3% от БВП), при положителна стойност от 589,7 млн. евро (1,2% от БВП) година по-рано.

Добави коментар